PrindiAbi

04.05.2005 - Korraline istung1. Narva Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

2. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Aiandusühistu GVOZDIKA Saialille tn. 50 aiamaja ja kuuri püstitamiseks;
2.AIANDUSÜHISTU NARVA ŽASMINI AIAD Jasmiini tn. 30 sauna püstitamiseks;
3.Kerese 2 elektripaigaldise ja ventilatsioonisüsteemi
muutmiseks.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

3. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kreenholmi 39 F hoone ruumid rekonstrueeritud perearstikeskuseks;
2.Mõisa 1B hoone rekonstrueeritud kohvikuks;
3.Elektrijaama tee 59 lao hoone täielikult lammutatud;
4.Tallinna mnt. 17 korterid (korterid 23, 24) rekonstrueeritud kaupluseks;
5. Elektrijaama tee 59 tipu- ja reservkatlamaja, pumbamaja, raudtee estakaad, korsten, mahutipark, magistraal
torustik püstitatud

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

4. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Peetri 1 hoone katuse rekonstrueerimiseks;
2.Elektrijaama tee 59 varikatuse püstitamiseks;
3.Elektrijaama tee 59 Balti elektrijaama 6kV ja 0,4 kV jaotlade püstitamiseks;
4. Elektrijaama tee 59 garaaži täielikuks lammutamiseks;

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

5. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

6. Alkohoolse joogi hulgimüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

7. Majatuseettevõtte tunnistuse väljastamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

8. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

9. Avaliku suulise enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi üüriõigusele

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

10. Kasutusloa andmine

Esitaja: Arhidektuur ja planeerimine

Puškini 56
Rakvere 22D

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

11. Projekteerimisetingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Jõesuu tn 34A
Puskini tn 10

Otsus/tulemused:
Puškini 10 keelduti
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2005

12. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond

Joala 7-36
Elektrijaama tee 63

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

13. Aadressi omistamine 1.Jõe tn 7

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

14. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Punane Moon, Ööbiku tn 45

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

15. Narva Linnavalitsuse 22.09.2000 korralduse 2655-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

" Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Berjozka, Saare tn 34"

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

16. Narva Linnavalitsuse 05.06.2000.a. korralduse nr 1672-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

" Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, aü Jugla Aiad-2, Tule tn 126"

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

17. Tallinna mnt 41 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande muutmine

Esitaja: Narva LV Arhitektuuri- ja Planeerimise osakond 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

18. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Tallinna mnt 7
Kadastiku tiik

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2005

19. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

20. Nõusoleku andmine korteri müügiks

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

21. Nõusoleku andmine korteri müügiks

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

24. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

25. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

26. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

27. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

28. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

29. Hoolduse seadmine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

30. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

31. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

32. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

33. Ilutulestiku teostamine OÜ Sky Service poolt

Esitaja: Kultuuriosakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2005