PrindiAbi

30.05.2018 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. P.)

Otsus/tulemused:
Töökorras vastu võetud korraldus nr 446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.05.2018

2. Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

3. Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktori kohusetäitjat Tatjana Patsanovskajat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

4. Ettekirjutus V. K. alusetult väljamakstud toimetulekutoetuse tagastamiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

5. Narva Linnavalitsuse 07.02.2018.a. korralduse nr 85-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.L.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2018

6. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

7. Hoolduse seadmine J.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

8. Hoolduse seadmine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

9. Hoolduse seadmine V.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

10. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

11. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

12. Hoolduse seadmine V.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

13. Narva Noorte Meremeeste Klubi suvelaagrites osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

14. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

15. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi Evail-Athletics ja MTÜ Hokiklubi Narva Stars)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

16. Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 ” Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus ” muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena ŠkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

17. Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38A-95)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38A-95)“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksei Jevgrafovit kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

18. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 255)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

19. Ostja kinnitamine (kinnistu asukohaga Põllu tn 19, Narva linn (AÜ Jubileinõi Aiad))

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

20. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „ Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus”.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

21. Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev, peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes

Algatada Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille koostamine käigus kaalutletakse võimalust Narva linnas Kulgu linnaosas ca 5,1 ha suurusel maa-alal Tiigi tn 4 kinnistu osadeks jagamine ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

22. Vaie ettekirjutus-hoiatuse nr 1-13.2/1185/18 tühistamise nõudes läbi vaatamine (1.Jõe tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Esitatud vaie Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti järelevalve osakonna ettekirjutus-hoiatuse nr 1-13.2/1185/18 tühistamise nõudes läbi vaatamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

23. Paju tn 10 aadressil asuvatele ehitistele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Paju tn 10 aadressil
asuvatele ehitistele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

24. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Varsakabja tn 43 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Varsakabja tn 43 )

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

25. Koha-aadressi määramine (Albert-August Tiimanni tn 20a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

26. Koha-aadressi määramine (1. Jõe tn 22a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

27. Koha-aadressi määramine (1. Jõe tn 24b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

28. Koha-aadressi määramine (2. Jõe tn 7a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

29. Koha-aadressi määramine (2. Jõe tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 468-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

30. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (A-A. Tiimanni tn 20a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 469-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

31. 1. Jõe tn 22a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

1. Jõe tn 22a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 470-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

32. 1. Jõe tn 24b maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

1. Jõe tn 24b maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 471-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pojengi tn 9 suvila rajamine ilma detailplaneeringut koostamata) (kopeeritud: Korraline istung - 16.05.2018)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 472-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu tn 38 aiamaja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 473-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

35. Tee ehitusloa andmine (Energia põik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

2.etapi ehitustööde teostamiseks (sõiduteede, kõnniteede, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ümberehitamiseks ja rajamiseks).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 474-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

36. Tee ehitusloa andmine (Hariduse tn J5 ja Hariduse tn T5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hariduse tn J5 kinnistul (katastriüksuse tunnus 51101:004:0139)kvartalisisese tee rekonstrueerimiseks ja Hariduse tn T5 kinnistule (katastriüksuse tunnus 51101:004:0141) parkla rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 475-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

37. Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Teelõigu rekonstrueerimiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 476-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

38. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe Gümnaasiumi hoones ventilatsioonikambri ruumist
omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 477-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

39. Ehitusloa andmine (2.Jõe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu laiendamiseks ning kuuri lammutamiseks ja uue kuuri püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 478-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

40. Ehitusloa andmine (Linda tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Büroo- ja tootmishoones olemasolevast evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni moodustamiseks ning igalt korruselt teise evakuatsioonipääsu rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 479-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

41. Kasutusloa andmine (Võidu 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Võidu 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 480-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

42. Kasutusloa andmine ( A.Puškini tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

A.Puškini tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 481-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

43. Kasutusloa andmine (Raudsilla tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Raudsilla tn 11

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 482-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

44. Kasutusloa andmine (Kulgu tööstuspark. Infrastruktuur)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kulgu tööstuspark. Infrastruktuur

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 483-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

45. Avaliku ürituse „Narva Päevad” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 484-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

46. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

47. Narva linna 2017.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva linna 2017.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada see kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat protokollilise otsuse punktis 1 nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018

48. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 485-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2018

49. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Võtta vastu korraldus nr 486-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2018