PrindiAbi

11.07.2018 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 45a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Büroo- ja tootmishoone püstitamiseks ja piirde paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.06.2018 vastu võetud korraldus nr 567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2018

2. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 32c//A. Puškini tn 32b//Rakvere tn 22e// Rakvere tn 22f//Vabaduse tn 24 //Aleksander Puškini tänav L5//Vabaduse tänav L3).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sademevee- ja drenaažitorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2018 vastu võetud korraldus nr 568-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.07.2018

3. Ehitusloa andmine (Rahu tänav L4//Rahu tänav L5// Rahu tänav L6//Äkke//Väike-Äkke//Suur-Äkke).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2018 vastu võetud korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

5. Volitamine (K.V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

6. Volitamine (E.S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

7. Narva Linnavalitsuse 24.08.2016.a. korralduse nr 886-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

8. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (O.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

9. Hoolduse seadmine K.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

10. Hoolduse seadmine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

11. Hoolduse seadmine M.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

12. Hoolduse seadmine N.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

13. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

14. Hoolduse seadmine J.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

15. Otsuse eelnõu "Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta" edastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko

Seisukoha andmine lähtuvalt maapõueseaduse § 49 lg-st 6

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead hr Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

16. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Partisani tn 1-44)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

17. Päritud korteriomandi Tallinna mnt 26-42 Narvas ¾ mõttelise osa võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (A. G. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

18. Päritud korteriomandi võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Oru tn 5–48, Narva, N. S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

19. Munitsipaaleluruumi Partisani tn 1-44 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

20. Narvas Linda pargis asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kosmonaudi tn 3 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

21. Narvas Linda pargis asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kosmonaudi tn 5 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

22. Narvas Linda pargis asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kosmonaudi tn 7 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

23. Narvas Kangelaste prospekt lõik 2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 15 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 588-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

24. Narvas Kangelaste prospekt 8d asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 8 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

25. Narva linna omandis olevate kinnistute Lõuna-Kudruküla tee L5, L6, L7, 16//L4, Põhja-Kudruküla tee L7, Leekovasoo tee L1, L2, L3, Jõesuu tn 131, Jõesuu tänav J9, L10, L11, L12, L9 koormamine isikliku kasutusõigusega Eest

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

26. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

27. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Riigi Kinnisvara AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

28. Avaliku ürituse «Baltic SUN» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

29. Jalaka-Taevasina kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ JANTAR)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Jalaka-Taevasina kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil (AÜ JANTAR)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

30. Viktoria tn 25 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Viktoria tn 25 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

31. Viktoria tn 28 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Viktoria tn 28 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

32. Kohanime määramine (Väike-Looga tänav) ja Looga tänava ruumikuju muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

33. Koha-aadressi määramine (Tuuleveski tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

34. Koha-aadresside määramine (AÜ Jugla-2 üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

35. Ehitusloa andmine (Joala tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Külastuskeskuse ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

36. Ehitusloa andmine (Laeva tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiamaja laiendamiseks ning kogumismahuti, tuletõrjeveemahuti ja piirde püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

37. Ehitusloa andmine (Linda tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

38. Narva Linnavolikogu otsuse „Narva linna kultuuristrateegia 2030 algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ eelnõu esitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

39. Narva Linnavalitsuse 27.05.2009. a määruse nr 572 „Narva linna munitsipaalhuvikoolide pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018

41. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.07.2018