PrindiAbi

08.08.2018 - Korraline istung1. Kasutusloa andmine (Hariduse tn 2 mänguväljak )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Hariduse tn 2 mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.07.2018 vastu võetud korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.07.2018

2. Tee ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tn 32b, Aleksander Puškini tn 32c, Aleksander Puškini tänav L5, Gloria bastion, Rakvere tn 22d, Rakvere tn 22e, Rakvere tn 22f, Vabaduse tn 24, Vabaduse tänav L3 ).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

EV 100 pargi teede ja parklate rajamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.08.2018 vastu võetud korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2018

3. Avaliku ürituse «Kremli ööbikud» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 02.08.2018 vastu võetud korraldus nr 639-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2018

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Töökorras 03.08.2018 vastu võetud korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.08.2018

5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini 23-54 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Partisani 1-44 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

8. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt. 24-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

10. Narva linna Sotsiaalabiameti 26.06.2002.a korralduse nr 03/775 „Hoolduse seadmine (hooldatav G. S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

11. Hoolduse seadmine G.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

12. Hoolduse seadmine T.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

13. Hoolduse seadmine G.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

14. Hoolduse seadmine V.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

15. Hoolduse seadmine G.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

16. Hoolduse seadmine O.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

17. Hoolduse seadmine E.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

18. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

19. Hoolduse seadmine N.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

20. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

21. Hoolduse seadmine N.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

22. Hoolduse seadmine G.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

23. "Narva linna arengukava aastateks 2008–2021" muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3. Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

24. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks esitatud “Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise kord”.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

25. Projekti ”Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 183 „Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etap

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Projekti ”Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine”
oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 183 „Projekti „Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

26. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tn 16 – 15 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

27. Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt eelnõule.

2. Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

28. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

29. Narvas Tallinna mnt 3 asuva maa-ala osa ja Fama põik lõik 1 asuva maa-ala osa üürile andmine (Lidl Eesti OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

30. Avaliku ürituse «LIPA summer FEST» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

31. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat 2018» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

32. Ilutulestiku korraldamine (10.08.2018 ja 11.08.2018 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

33. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

34. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

35. Tuule tn 4 maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

36. Koha-aadressi määramine (Vihma tn 16)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

37. Koha-aadresside määramine (AÜ Malõi Primorski)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

38. Koha-aadressi määramine (Kase tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

39. Koha-aadresside määramine (Kase tn 24, Kase tn 24a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

40. Koha-aadressi määramine (Kase tn 26)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

41. Koha-aadressi määramine (Kulgusadama tee 39)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

42. Narva Linnavalitsuse 25.07.2018. a korralduse nr 616-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 10 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

43. Ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Elektri maakabellini ja 3 komplektalajaama paigaldamiseks
(Haruraudtee R1 // Joala tn 23a // Joala tn 23b // Joala tn 23c // Joala tn 40a // Joala tn 40b // Joala tn 43 // Joala tänav L5 // Joala tänav L6 // Kadastiku tn 4 // Kreenholmi tn 72 //Kreenholmi tänav L7 // Kulgu tn 22 //Kulgu tänav L1 //Tehase tänav L1 // Tehase tänav L2 // Tehase tänav L3 // Tehase tänav L4 //Tehase tänav L6 // Tehase tänav L7 // Tehase tänav T4 // Tehase tänav T7).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

44. Ehitusloa andmine (Õuna tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Õuna tn 10

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

45. Ehitusloa andmine (Viinamarja tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiamaja ja kogumismahuti püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

46. Kasutusloa andmine (Maleaed mänguväljak)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maleaed mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

47. Kasutusloa andmine (Kreenholmi pr 32a mänguväljak )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kreenholmi pr 32a mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

48. Kasutusloa andmine (Partisani 2 mänguväljak )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Partisani 2 mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

49. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3a - mänguväljak)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe tn 3a - mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

50. Kasutusloa andmine (Jõe tn 1, Jõe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Jõe tn 1, Jõe tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

51. Kasutusloa andmine (A.Daumani 15a – Mänguväljak)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

A.Daumani 15a – Mänguväljaku ehitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

52. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 73)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna mnt 73

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

53. Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

54. Hinna kehtestamine Narva Muusikakooli muusikariistade õpilastele rendile andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018

55. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.08.2018