PrindiAbi

22.08.2018 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A.K)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja

Töökorras 10.08.2018 vastu võetud korraldus nr 686-k

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2018

2. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe Gümnaasiumi hoones keemiakabineti ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2018 vastu võetud korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2018

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 24-40 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

4. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

5. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.08.2018

6. SA-le Narva Linna Arendus maksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

SA-le Narva Linna Arendus maksusoodustuse andmine reklaami paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

7. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

8. Vabaduse tn 4, Narva kinnistu ostueesõiguse mittekasutamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
Mitte esitada käesolevat eelnõud volikogule.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

9. Narva parkimiskorralduse andmekogu vastutava töötleja määramine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

10. Ostja kinnitamine (õppelaev „Fortuuna“)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

11. Lepinguliste kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja andmine (Raudsilla 1, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

12. Narvas Uusküla tn 18a hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks (MTÜ Narva Õmblustöökoda)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

13. Narvas Raja tn 5 kinnistul asuva korvpalliväljaku tasuta kasutusse andmine (SA Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

14. Narvas Kangelaste prospekt 44b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 42 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

15. Narva linna omandis olevate kinnistute Oru tänav L3 ja Oru tänav L4 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatššovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

16. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

17. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Kreenholmi tänav 25 hoones asuvate ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

18. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Uusküla tn 18a hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

19. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.11.2018

20. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

21. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

22. Narva, Joaoru olemasoleva sissevoolukanali ümberehitamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ning ehitusloa andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

23. Koha-aadressi määramine (Aniliini tn 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

24. Koha-aadressi määramine (Aniliini tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 705-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

25. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Aniliini tn 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Aniliini tn 43)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

26. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Aniliini tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks(Aniliini tn 45)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

27. Ehitusloa andmine (Kulgu tööstuspargi kraavitus)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kulgu tööstuspargi kraavitus asub Joala tn 23a, 23b, 23c, 40, 40c, 42, 45, Joala tänav L6, L7, Kulgu tamm, Tehase tn 3, 34, 36, 8, Tehase tänav L3, L4, L5, L6, L7, T4, T7, Vana-Joala tee 4, Vana-Joala tee T4.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

28. Ehitusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Administratiivhoones automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

29. Ehitusloa andmine (1. Mai tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Linnakohtu hoones evakuatsioonivalgustuse paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

30. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Üksikelamu püstitamiseks ja kanalisatsioonitrassi, veetrassi, maa-alune elektrikaabli, piirde koos väravaga rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

31. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Multifunktsioonalse spordiväljaku ja piirde rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

32. Tee ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kõnniteede, kaitsepiirete ja tänavavalgustuse rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

33. Kasutusloa andmine (Maleaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Maleaed lastemänguväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

34. Kasutusloa andmine (Uusküla tn 1a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Uusküla tn 1a lastemänguväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

35. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 21 a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kangelaste prospekt 21 a lastemänguväljak

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

36. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pähklimäe tn 3

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

37. Kasutusloa andmine ( Sõnajala tn 59 ja Sõnajala tn 59a )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sõnajala tn 59 ja Sõnajala tn 59a kinnistutel oleva majandushoone-sauna kasutamiseks (ehitisregistri kood 120626236, auditi aruanne töö nr töö nr 2-06/17, Balt Ehitusprojekt UÜ).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

38. Kasutusloa andmine ( Saialille tn 25)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Saialille tn 25 kinnistutel oleva aiamaja kasutamiseks (ehitisregistri kood 120793694), auditi aruanne töö nr töö nr 1-07/16, Balt Ehitusprojekt UÜ).

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

39. Narva Linnavalitsuse 10.03.2010.a korralduse nr 318-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Ž. R.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

40. Narva Linnavalitsuse 13.12.2017.a korralduse nr 1225-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E. C.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

41. Hoolduse seadmine V.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

42. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

43. Hoolduse seadmine R.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

44. Hoolduse seadmine N.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

45. Hoolduse seadmine I.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

46. Hoolduse seadmine G.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

47. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

48. Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 18
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

49. Narva Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

50. Lootusetu nõude mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

51. Linnavara võõrandamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018

52. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.08.2018