PrindiAbi

14.11.2018 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.11.2018 vastu võetud korraldus nr 964-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2018

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Töökorras 8.11.2018 vastu võetud korraldus nr 965-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.11.2018

3. Ehitusloa andmine (Kiriku tänav 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kiriku tänav 9 (küttesüsteem)

Otsus/tulemused:
Töökorras 9.11.2018 vastu võetud korraldus nr 966-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.11.2018

4. Ehitusloa andmine (Kiriku tänav 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kiriku tänav 9 ( Gaasimahuti )

Otsus/tulemused:
Töökorras 9.11.2018 vastu võetud korraldus nr 967-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.11.2018

5. Munitsipaaleluruumi Joala tänav 11-70 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 968-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 969-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

7. Põhieelarve vahendite kasutamise lubamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 970-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

8. Volitamine (R.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 971-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

9. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 972-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

10. Hoolduse seadmine M.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 973-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

11. Hoolduse seadmine D.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 974-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

12. Hoolduse seadmine V.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 975-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

13. Hoolduse seadmine A.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 976-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

14. Hoolduse seadmine R.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 977-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

15. Hoolduse seadmine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 978-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

16. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 979-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

17. Hoolduse seadmine Z.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana PatsanovskajaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 980-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

18. Riigihanke “Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 981-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

19. Riigihanke “Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 982-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

20. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 983-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

21. Narva linna omandis oleva kinnisasja Linda tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 984-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 63a tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut projekteerimistingimuste kinnitamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2018

23. Arvamuse andmine maaüksuse Sepa tn 5b riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuse
Sepa tn 5b riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 985-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

24. Keeldumine maa erastamise toimingute tegemisest ja taotluse maa erastamise maareformi seaduse § 22 lõike 1³ alusel läbivaatamata jätmine ja menetluse lõpetamine (Maasika tn 32 asuva kinnisasjaga piirnev maa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 986-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

25. Koha-aadressi määramine (Vesiliilia üldmaa 2, Vesiliilia üldmaa 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 987-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

26. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jääraku tn 30 aiamaja laiendamine üle 33% ning kahe abihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 988-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 25 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 989-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 31 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 990-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

29. Ehitusloa andmine (Linda tänav 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Linda tänav 4

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 991-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

30. Ehitusloa andmine (Rakvere tänav 22e)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Rakvere 22e

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 992-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

31. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt J2, Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Tallinna mnt J2, Tallinna mnt 40 sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 993-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

32. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kreenholmi tänav L4

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 994-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

33. Kasutusloa andmine (Haigla tänav, Kooli põik J1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Haigla tänav, Kooli põik J1

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 995-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

34. Kasutusloa andmine (Süsiaugu tänava lõik 1 ja Süsiaugu tänava lõik 2, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Süsiaugu tänava lõik 1 ja Süsiaugu tänava lõik 2 kinnistule välisvõrkude püstitamine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 996-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

35. Tee kasutusloa andmine (Linda tänav 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Linda tn 2 parkla

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 997-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

36. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2018

37. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 998-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

38. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 999-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

39. Narva Keeltelütseumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

40. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1001-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

41. Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1002-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

42. Linnavalitsuse 16.01.2018.a korralduse nr 39 „Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1003-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

43. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2018

44. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Vastu võtta korraldus nr 1005-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

45. Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste

Kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine omavalitsusüksuse territooriumil

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määrus „Hädaolukorra seaduse § 37 tulenevate kohustuste delegeerimine“

2. Volitada linnapea Tarmo Tammistet antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2018

46. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Aasa kinnistu)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1006-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

47. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Aiaotsa ja Varsakabja kinnistud)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1007-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

48. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Angerja kinnistu)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1008-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

49. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Männiku ja Kaasiku kinnistud)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1009-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2018

50. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Liini kinnistu)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Vastu võtta korraldus nr 1010-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.11.2018