PrindiAbi

09.01.2019 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.01.2019 vastu võetud korraldus nr 1-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.01.2019

2. Narva Linnavalitsuse 12.12.2012 määruse nr 1232 „Hoolekandeasutusse paigutamise komisjon“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2019

3. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

4. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

5. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

6. Avaliku ürituse « Eskola jooks 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna PettšenkoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

7. Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

8. Kasutusloa andmine (Linda tänav 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Oleg Andrejev

Linda tänav 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

9. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

10. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

11. Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

12. 2019. a maamaksust vabastamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavolikogu 22.11.2012.a määruse nr 23 “Maamaksust vabastamise kord Narva linnas” alusel 2019.a maamaksust vabastamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

13. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019

14. Valimisjaoskondade moodustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.01.2019