PrindiAbi

03.04.2019 - Korraline istung1. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 215-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Joala tänav 11-70 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 216-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt. 42-137 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 217-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

4. Munitsipaaleluruumi Igor Grafovi tänav 10-6 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 218-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

5. Narva Linnavalitsuse 21.02.2018.a korralduse nr 136-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S. S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 219-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

6. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 220-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

7. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 221-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

8. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 222-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

9. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2018. aastal

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2018. aastal.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

10. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

11. Dokumentide vormi kinnitamine Narva Volikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi IgnatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

12. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 223-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

13. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 224-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

14. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu
liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 225-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

15. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead linnapea ülesannetes Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

16. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 226-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

17. Narva Linnavalitsuse 27.01.2010 korralduse nr 66-k „Munitsipaaleluruumi Spordi 4-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 227-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

18. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Väikesaare tn P1, Jõesuu tn L4, Jõesuu tn 64, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega AIANDUSÜHISTU NARVA MEBELŠTŠIK kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 228-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

19. Narvas Turu tn 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ NarvaKassituba)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 229-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

20. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Young & Active)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 230-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

21. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 231-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

22. Raieloa väljastamine (Sisekaitseakadeemia)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

23. Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringute algatamisotsuse kehtetuks tunnistamist (punktid 1 ja 2) ja detailplaneeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

24. Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringute algatamisotsuse kehtetuks tunnistamist (punktides 2 ja 3) ja detailplaneeringute menetluste lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

25. Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

26. Kreenholmi tn 14c, Kreenholmi tn 14d, Kreenholmi tn 20, P. Kerese tn 23c, P. Kerese tn 23e ja P. Kerese tn 23f kinnisasjade liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

27. Arvamuse andmine maaüksuse Meedikute tn 17 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Meedikute tn 17 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

28. Ehitusloa andmine (A-A. Tiimanni tn 20)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kaubandushoone sisseruumide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

29. Museaali Narva Muuseumi kogust välja arvamine ja tasuta võõrandamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

30. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

31. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

32. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

33. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakonna ja Linnamajandusameti taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

34. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

35. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

36. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019

37. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.04.2019