PrindiAbi

02.05.2019 - Korraline istung1. Avaliku ürituse « Kevadpüha tähistamine» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 30.04.2019 vastu võetud korraldus nr 278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.04.2019

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

3. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.05.2019

4. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

5. Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisotsuse, samuti vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise otsuse kehtetuks tunnistamist ning detailplaneeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2. Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

6. Vihma 14 detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

7. Pikse põik 9 detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

8. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Taevasina tn 37, Taevasina tn 39, Taevasina tn 41, Taevasina tn 49, Taevasina tn 51)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Taevasina tn 37, Taevasina tn 39, Taevasina tn 41,
Taevasina tn 49, Taevasina tn 51)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 282-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

9. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Narva metskond 43)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 283-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

10. Arvamuse andmine maaüksuse Meedikute tn 26 riigi omandisse jätmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Arvamuse andmine maaüksuse
Meedikute tn 26 riigi omandisse jätmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

11. Varblase tn 21 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Varblase tn 21 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 285-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

12. Nõusolek Peeterristi tee T8 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse andmiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 286-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

13. Vetika tn 16 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Vetika tn 16 ehitiste teenindamiseks
vajaliku maa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

14. Koha-aadressi määramine (Tekstiili tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 288-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

15. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Elektrijaama tee 59d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

16. Ehitusloa andmine (Rakvere tänav L4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sademeveetorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

17. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Garaaži-autotöökoja-lao ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

18. Ehitusloa andmine (Malmi tn 2a, Peetri plats 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hoonete ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

19. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 32/1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kangelaste prspekt 32/1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

20. Kasutusloa andmine (Kraavi tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kraavi tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

21. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist mahakandmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

22. Narva Linnavalitsuse 17.10.2018.a. korralduse nr 880-k "Hoolduse seadmine (hooldatav L.M.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

23. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

24. Hoolduse seadmine V.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

25. Hoolduse seadmine A.Š.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

26. Hoolduse seadmine L.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

27. Hoolduse seadmine K.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

28. Hoolduse seadmine A.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

29. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

30. Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

31. Narva Noorte Meremeeste Klubi suvelaagris osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

32. Linna lipu heiskamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

33. Narva Päevade 2019 ürituste piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

34. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (A.K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

35. Päritud vara käsutamine ja volituse andmine (A.O. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

36. Päritud vara käsutamine ja volituse andmine (A. S. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

37. Päritud vara käsutamine (N.Š. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

38. Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Mittetulundusühing Rada-SN )

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

39. Narvas Kraavi tn 8a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Suur tn 19 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

40. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

41. Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

42. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

43. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Palbergi kinnistu)

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.05.2019

44. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.05.2019