PrindiAbi

15.05.2019 - Korraline istung1. Avaliku ürituse « Võidu päev» loa taotluse osaline rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
08.05.2019 töökorras vastu võetud korraldus nr 319-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.05.2019

2. Avaliku ürituse «Laadad 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
10.05.2019 töökorras vastu võetud korraldus nr 320-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.05.2019

3. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
1. Muuta esitatud eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule ning anda nõusoleks 10 aastaks.
2. Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

4. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

5. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

6. Narva Linnavalitsuse 20.02.2019. a korralduse nr 126-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 15 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” punkti 1 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kullerkupu tn 8 suvila püstitamine ning väikehoonete rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Meedikute tn 12 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

9. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tööstusbaasi hoones tuletõkkesektsioonide moodustamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

10. Volitamine (V.O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

11. Volitamine (N. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

12. Narva Linnavalitsuse 13.01.2010.a määruse nr 53 „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni põhimäärus“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu määrus nr 9
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

13. Munitsipaaleluruumi aadressil P. Kerese tn 6-20 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 328-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

14. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (R.R. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 329-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

15. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (N. H. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 330-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

16. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (P. J. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 331-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

17. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (Z. K. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 332-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

18. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (G. M. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavaitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 333-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

19. Avaliku ürituse «Perepäev Narva Maitsed 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 334-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

20. Avaliku ürituse «Narva Fama Keskuse Laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 335-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

21. Avaliku ürituse « Narva Promenaadijooks 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 336-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

22. Avaliku ürituse «Narova Kodulaat 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 337-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

23. Avaliku ürituse «Narva Prisma Kevadlaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 338-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

24. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline AIDSi ohvrite mälestuspäev» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

25. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2019

26. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

27. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

28. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

29. Narva linna 2019. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

30. Narva Linnavalitsuse 20.01.2019.a korralduse nr 11 „Narva linna 2019.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

31. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

32. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

33. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

34. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu kantseleile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019

35. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.05.2019