PrindiAbi

29.05.2019 - Korraline istung1. Narva linna 2019.aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.05.2019 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees esitatud määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.05.2019

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

3. Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

4. Narva Linnavalitsuse 02.05.2019. a. korralduse nr 283-k „Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Narva metskond 43)” punkti 3 alapunkti 3.1.1 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

5. Kuu tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kuu tn 23 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

6. Narva linna RSN TK 06.04.1971. a. otsuse nr 134 “Olemasoleva eramaja juurde maa eraldamine Narva linnas” („O закреплении земельного участка под существующее индивидуальное домовладен

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva linna RSN TK 06.04.1971. a. otsuse nr 134
“Olemasoleva eramaja juurde maa eraldamine Narva linnas”
(„O закреплении земельного участка под существующее
индивидуальное домовладение в г. Нарва“) kehtetuks
tunnistamine ja Juhkentali tn 12 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

7. Koha-aadressi määramine (Lavretsovi tn 8a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

8. Savi tn 11a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Savi tn 11a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

9. 2. Jõe tn 7a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

2. Jõe tn 7a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

10. Tule tn 50 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tule tn 50 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

11. Kalamarja tn 32 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kalamarja tn 32 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

12. Vabaduse tn 5 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piibelehe tn 6 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

14. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Segusõlmi tootmishoones automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

15. Ehitusloa andmine (Laastu tänav // Pilve tänav L2 // Puidu tänav // Siivertsi kalmistu)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

16. Ehitusloa andmine (A. Daumani tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Koolieelse lasteasutuses elektripaigaldise ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

17. Ehitusloa andmine (5. Paemurru tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Eramu lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

18. Ehitusloa andmine (Kanepi tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Eramu lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

19. Kasutusloa andmine (1 Paemurru tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

1 Paemurru tn 1

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

20. Kasutusloa andmine (Laastu tn 89)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kasutusloa andmine (Laastu tn 89)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

21. Kasutusloa andmine (Aniliini tn 44)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Aniliini tn 44 kinnistul oleva ajamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

22. Volitamine (V.S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

23. Volitamine (K.S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

24. Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

25. Narva Linnavalitsuse 08.03.2017.a korralduse nr 216-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.G.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

26. Narva Linnavalitsuse 04.04.2018.a. korralduse nr 281-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.T.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

27. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

28. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 375-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

29. Hoolduse seadmine B.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 376-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

30. Hoolduse seadmine Z.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 377-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

31. Hoolduse seadmine V.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 378-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

32. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 379-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

33. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 380-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

34. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 381-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

35. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus

Esitaja: Narva Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2019

36. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 382-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

37. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 383-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

38. Vaideotsuse kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 384-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

39. Pärandvara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (kinnistu asukohaga Narva linn, Jõesuu tn 32a)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 385-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

40. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (T. M. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 386-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

41. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2019” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 387-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

42. Narvas Turu tn 1 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ NarvaKassituba)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 388-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

43. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 389-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

44. Avaliku ürituse « HIV kiirtestimine» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 390-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

45. Avaliku ürituse «Fantastika Tsirkus» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 391-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

46. Avaliku ürituse „Narva Päevad” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 392-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

47. Narva linna 2018.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Kiita heaks Narva linna 2018.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada see kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat protokollilise otsuse punktis 1 nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2019

48. Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2019

49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 393-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

50. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori teenistusest vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 394-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

51. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse ALPA direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

52. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

53. Narva Linnakantselei põhimäärus

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnakantselei põhimäärus.“
2.Volitada Üllar Kaljustet antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2019

54. Linnavara mahakandmine Narva Linnakantseleist

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ü.Kaljuste

Linnavara mahakandmine Narva Linnakantseleist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.05.2019

55. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.05.2019