PrindiAbi

12.06.2019 - Korraline istung1. Tee ehitusloa andmine (Vassili Gerassimovi tänav 2 // Vassili Gerassimovi tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Avalikult kasutatava juurdesõidutee laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 04.06.2019 vastu võetud korraldus 399-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.06.2019

2. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 9, Energia tn 5 // Maleaed)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Multispordiväljaku, korvpalliväljaku, välijõusaali, multispordiväljaku piirdeaeda, multispordiväljaku ja korvpalliväljaku välisvalgustuse rajamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.06.2019 vastu võetud korraldus 400-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.06.2019

3. Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine ja läbirääkimiste korraldamine laenulepingu sõlmimiseks

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 10.06.2019 vastu võetud korraldus 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2019

4. Narva Linnaarhiivi põhimäärus

Esitaja: Linnaarhiiv
Ettekandjad: Andres KustolaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Narva Linnaarhiivi põhimäärus.“
2.Volitada Andres Kustolat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

5. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linna Arenduse ja Ökonoonika Ameti põhimäärus”
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

6. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

7. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

8. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

9. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus”
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

10. Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplan

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ala piiride kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ala piiride kinnitamine”.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekt (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

11. Kinnisasjaga liitmise maareformi seaduse § 22 lõigetes 12 ja 1³ ettenähtud maa erastamise toimingute tegemisest keeldumine ning taotluse läbi vaatamata jätmine ja menetluse lõpetamine (Taime tänav, Taime tn 2 ja Taime

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Kinnisasjaga liitmise maareformi seaduse § 22 lõigetes 12 ja 1³
ettenähtud maa erastamise toimingute tegemisest keeldumine ning
taotluse läbi vaatamata jätmine ja menetluse lõpetamine
(Taime tänav, Taime tn 2 ja Taime tn 2a ning 1. Jõe tn 18 vaheline maa)
Ettepanek Maa-ametile munitsipaalomandisse
antava Taime tänav J2 maa väljaselgitamise menetluse alustamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

12. Ilvese tn 16 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Ilvese tn 16 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

13. Jõesuu tn 14a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Jõesuu tn 14a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

14. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Juhkentali tn 10)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Juhkentali tn 10)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 10 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei TõsjatovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

16. Ehitusloa andmine (3. Roheline tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Sõidukite teeninduse ajutise moodulhoone rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

17. Ehitusloa andmine (Paadi tn 4a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

Üksikelamu püstitamiseks ja veetoru, kanalisatsioonitoru ja piirdeaeda rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

18. Kasutusloa andmine ( August Weizenbergi tänav 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov

August Weizenbergi tn 8 kinnistule konteinerveepuhastusseadme püstitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

19. Narva linna omandis oleva kinnisasja Taime tänav, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega O. T ja G. Ž kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Tuuleveski tänav, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega L. Z. kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

21. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine (garaažiboks aadressil Lavretsovi tn 8a, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

22. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

23. Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit, linnavalitsuse liiget Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

24. Narva Linnavalitsuse 13.06.2018.a korralduse nr 496-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S.J.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

25. Hoolduse seadmine E.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

26. Hoolduse seadmine V.H.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

27. Hoolduse seadmine D.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

28. Hoolduse seadmine V.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

29. Hoolduse seadmine P.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

30. Hoolduse seadmine V.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

31. Hoolduse seadmine A.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

32. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu „Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

33. Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

34. Riigihanke „Teenuse osutamise kontsessioon Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Viktoria Lutust antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

35. Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

36. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

37. Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta vastu määrus (lisatud).

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

38. Narva Linnavalitsuse 20.01.2019.a korralduse nr 11 „Narva linna 2019.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

40. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.06.2019

41. Ajutise töörühma moodustamine (aadressil Koidula tn 10, Narva Peetri I maja taastamine ja Narva vanalinna baasil arheoloogia pargi arendamine)

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

42. Ametiautode kasutamise kord

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019

43. Narva Linnakantselei vara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.06.2019