PrindiAbi

07.08.2019 - Korraline istung1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.07.2019 vastu võetud korraldus nr 557-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2019

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A.D.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 02.08.2019 vastu võetud korraldus nr 558-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.08.2019

3. Narva Linnavalitsuse 22.10.2008.a. korralduse nr 1368-k "Hoolduse seadmine (hooldatav M.T.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 559-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

4. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

5. Hoolduse seadmine Z.Y.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

6. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 562-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

7. Tallinna mnt 7 ja Tallinna mnt 7a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 563-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

8. Aleksandr Puškini tn 6 ja Igor Grafovi tn 13 katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 564-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

9. Põlevkivi tn 11a teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

10. Katlamaja tn 26 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 566-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

11. Lehe tn 20 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Lehe tn 20 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 567-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

12. Viktoria tn 34 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Viktoria tn 34 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kanepi tn 5 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 569-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

14. Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kaubanduskeskuse spordihoone osa (ruumid 21 ja 22) laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 570-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

15. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Soldino gümnaasiumis elektripaigaldise ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

16. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 13a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Koolieelse lasteasutuses Sipsik elektripaigaldise ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 572-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

17. Ehitusloa andmine (Joala tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kunstiresidentuuri hoone ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 573-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

18. Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sademeveetorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 574-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

19. Ehitusloa andmine ( A-A. Tiimanni tn 1a )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hoone osaliselt hotelli tarbeks ümberehitamiseks ja õli-liivapüüduri, sademevee kanalisatsioonitorustiku, olmekanalisatsiooni- ja sajuveekanalisatsiooni ühenduste torustike rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

20. Kasutusloa taotlus (Tallinna mnt J2//Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Tallinna mnt J2//Tallinna mnt 40 (sademeveekanalisatsioon)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

21. Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tn 63, 65)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tn 63, 65)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

22. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu nõusoleku andmise kohta SA-le Narva Linna Arendus tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

23. Raieloa väljastamine (Pipes Building OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

24. Narvas Uusküla tn asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (MTÜ Loominguline arengu ja vaba aja veetmise keskus „Võimaluste Vikerkaar“)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 579-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

25. Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmine (Vnešterminal OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 580-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

26. Ilutulestiku korraldamine (16.08.2019 ja 17.08.2019 OÜ Tulekild Pürotehnika)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 581-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

27. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat 2019» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 582-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

28. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline Merespordi Festival» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 583-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

29. Avaliku ürituse «Go Narva Festival» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 584-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

30. Narva linna 2019. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.08.2019

31. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 586-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019

32. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametikohale kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 587-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.08.2019