PrindiAbi

21.08.2019 - Korraline istung


LV istung toimub algusega kell 14:00.


1. Avaliku ürituse «Kremli ööbikud» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.08.2019 vastu võetud korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.08.2019

2. Narva Linnavalitsuse 26.06.2019.a. korralduse nr 466-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.4 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 589-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

3. Munitsipaaleluruumi Hariduse tänav 28-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 591-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

5. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 592-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

6. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

7. Koha-aadressi määramine (Põlevkivi tänav V1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 594-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

8. Koha-aadressi määramine (Kase tn 22a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 595-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

9. Koha-aadressi määramine (Kotka tn 29)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 596-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 25 aiamaja laiendamine üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

11. Ehitusloa andmine (Joala tn 38)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hoonete ja rajatiste lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

12. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tänav 27 // Kreenholmi tänav J4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Sademeveetorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

13. Ehitusloa andmine (Õhu tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Elektripaigaldise ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

14. Ehitusloa andmine (Väike-Äkke)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

15. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

16. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

17. Hoolduse seadmine V.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

18. Hoolduse seadmine B.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

19. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

20. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

21. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

22. Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse kohta

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse kohta“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

23. Seisukoha andmine Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Seisukoha andmine Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

24. Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-8 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

25. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 30-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

26. Raieloa väljastamine (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

27. Narva LV 02.05.2019. a korralduse nr 312-k „Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 611-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

29. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule ( Narva Vesi AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 612-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

30. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametilt Narva Linnakantseleile

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 613-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

31. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

32. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.08.2019

33. Teenetemärgiga autasustamine (R.D)

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2020