PrindiAbi

04.09.2019 - Korraline istung1. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

2. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

3. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

4. Koha-aadressi määramine (Kase tn 26a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mulla tn 30 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

6. Tee ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt L1 // Kangelaste prospekt L2 // Kangelaste prospekt L3 // Kangelaste prospekt 7 // Rakvere tänav L5 // Kangelaste prospekt 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult ligipääsetavate teeületuskohtade ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

7. Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tn 27)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

8. Ehitusloa andmine (Taime tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Ühepereelamu püstitamiseks ja vee-, drenaaži-, kanalisatsioonitorude ja piirde rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

9. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 24)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Hoonetes ehitisregistri koodidega 118009114, 118009115 ja 118009116 automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

10. Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi tänav L2 // Kreenholmi tänav L5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult ligipääsetavate teeületuskohtade ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

11. Tee ehitusloa andmine (Võidu prospekt L1 // Mõisa tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Avalikult kasutatavate ligipääsetavate teeületuskohtade ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

12. Kasutusloa andmine (Joala tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejav

Joala tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

13. Narva Linnavalitsuse 31.10.2018.a korralduse nr 928-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

14. Narva Linnavalitsuse 08.03.2017.a. korralduse nr 218-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.R.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

15. Hoolduse seadmine A.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

16. Hoolduse seadmine G.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

17. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

18. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

19. Hoolduse seadmine S.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

20. Narva linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

21. Vaideotsuse kinnitamine (AS Atko Bussiliinid)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k

Linnavalitsuse liige Jelena Skulatšova antud küsimuse hääletamises ei osalenud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2019

22. Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine (kanalisatsioonitrassid aadressil Rahu tn 4b, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

23. Ostja kinnitamine (korteriomand (mitteeluruum) asukohaga Aleksandr Puškini 13-M10, Narva linn)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

24. Nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

26. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu „Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokollililine otsus:

1.Esitada lisatud otsuse eelnõu „Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

27. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

28. Narva Spordikooli Energia tasulise teenuse hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

29. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

30. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

31. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt Sotsiaalabiameti poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019

32. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikohale nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori ametikohale nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.09.2019