PrindiAbi

18.09.2019 - Korraline istung1. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 40b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.09.2019 vastu võetud korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2019

2. Ehitusloa andmine (Aleksei Juhhanovi tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.09.2019 vastu võetud korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2019

3. Ehitusloa andmine (Linda park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Mänguväljaku elementide paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.09.2019 vastu võetud korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2019

4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 10.09.2019 vastu võetud korraldus nr 649-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.09.2019

5. Narva Linnavalitsuse 21.08.2019.a. korralduse nr 591-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.8 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

6. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 10-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tänav 28-80 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu tänav 20-82 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

10. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste
hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

11. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise
toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

12. Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Messitoetuse eraldamise hindamiskomisjoni uue koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

13. Konkursi „Narva Ettevõtja 2019” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Konkursi „Narva Ettevõtja 2019” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

14. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

15. Riigihanke „Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine aastatel 2020-2021“ lihthankemenetlusena läbiviimiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit või teda asendavat teenistujat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

16. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 31-77 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

18. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R. B. pärimisasi)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

19. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas A. Puškini tn T1 bussiootepaviljonis asuvate ruumide üürile andmiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 662-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

20. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste prospekt L2, Kangelaste prospekt L3 ja Kangelaste prospekt L4 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 663-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

21. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 664-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

22. Narva linna omandis oleva kinnisasja Päikese tänav L1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
1. Parandada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 665-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

23. Linnavara kasutamise lepingu nr 1/888-T ülevõtmine (SA Narva Kant)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Tatjana LennukOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 666-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

24. Narva Soldino Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 667-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

25. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 668-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

26. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 669-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

27. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 670-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

28. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 671-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

29. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 672-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

30. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas aiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 673-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

31. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Paju Kooli ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 674-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

32. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 675-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

33. Narva linnavalitsuse 04.09.2019 korralduse nr 618-k „Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 676-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

34. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu vastuvõtmist ning avaliku väljapaneku korraldamist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule .

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

35. Päeva tn 38 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Päeva tn 38 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 677-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

36. Pruuka kraav V13 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Pruuka kraav V13
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 678-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

37. Rõõmu-Unistuse kraav V2 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Rõõmu-Unistuse kraav V2
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 679-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

38. Unistuse tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Unistuse tänav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 680-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

39. Unistuse kraav V1 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Unistuse kraav V1
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 681-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

40. Koha-aadressi määramine (Haraka tänav // Ööbiku tänav) (Haraka kraav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 682-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

41. Koha-aadressi määramine (Kase tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 683-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

42. Ehitusloa andmine (Ilvese tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiamaja laiendamiseks ja vee-, kanalisatsioonitorude ja kogumismahuti rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 684-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

43. Ehitusloa andmine (Rohu tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiamaja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 685-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

44. Kasutusloa andmine (Aleksandr Puškini tänav L1, Vaivara tänav, Vaksali tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan sergejev

Aleksandr Puškini tänav L1, Vaivara tänav, Vaksali tänav, sademeveekanalisatsioon

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 686-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

45. Kasutusloa andmine (Kullerkupu tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Kullerkupu tn 4 asuva aiamajale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 687-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

46. Kasutusloa andmine (Majaka tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Majaka tn 4 asuva aiamajale.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 688-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

47. Volitamine (alaealise A.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 689-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

48. Volitamine (alaealise A.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 690-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

49. Volitamine (alaealise J.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 691-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

50. Volitamine (alaealise K.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 692-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

51. Volitamine (alaealise M.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 693-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

52. Volitamine (alaealise V.R. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 694-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

53. Volitamine (alaealise D.M. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 695-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

54. Volitamine (alaealise J.M. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 696-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

55. Volitamine (R. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 697-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

56. Hoolduse seadmine G.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 698-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

57. Hoolduse seadmine L.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 699-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

58. Hoolduse seadmine N.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 700-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

59. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 701-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

60. Hoolduse seadmine N.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 702-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

61. Hoolduse seadmine A.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 703-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

62. Narva linna 2019.aasta eelarve muutmine

Esitaja: RahandusametOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019

63. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 704-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.09.2019