PrindiAbi

02.10.2019 - Korraline istung1. Protokolliline otsus "Narva Linnavolikogu määruse "Narva linna arengukava aastateks 2008–2022 muutmise eelnõu“ täpsustamine"

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 24.09.2019 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Toetada “Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2019–2022 muutmise” täpsustusi.
2. Esitada vastavad täpsustused Narva Linnavolikogule “Narva linna arengukava aastateks 2008–2022 muutmise" eelnõu menetlemise jätkamiseks.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 24.09.2019

2. Narva Linnavalitsuse 18.09.2019.a korralduse nr 659-k "Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine" tühistuse tuvastamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavalitsuse 18.09.2019.a korralduse nr 659-k tühistuse tuvastamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.09.2019 vastu võetud korraldus nr 705-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.09.2019

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu prospekt 10-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 706-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

4. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 707-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

5. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 708-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

6. FAMA Invest OÜ-le maksusoodustuse andmine Fama keskuse reklaami eksponeerimiseks Tallinna mnt ja Rahvavälja tn ristmikul asuval reklaamtornil

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 709-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

7. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil A. Puškini tn 23

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 710-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

8. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Kangelaste prospekt 12

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo

maksusoodustuse andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 711-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

9. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne VeevoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 712-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

10. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 713-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

11. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 714-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

12. Toivo tänav // Kalle tänav // Tõnu tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Toivo tänav // Kalle tänav // Tõnu tänav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 715-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

13. Haraka tänav // Ööbiku tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Haraka tänav // Ööbiku tänav katastriüksuse
ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 716-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

14. Tiina tänav // Malle tänav // Kaie tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tiina tänav // Malle tänav // Kaie tänav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 717-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

15. Laine-Anne kraav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laine-Anne kraav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 718-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

16. Toivo-Tõnu kraav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Toivo-Tõnu kraav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 719-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

17. Parve kraav V2 katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Parve kraav V2
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 720-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

18. Haraka kraav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Haraka kraav katastriüksuse
ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 721-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

19. Kalle tiik katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalle tiik
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 722-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

20. Kaie tiik katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaie tiik
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 723-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

21. Anne tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Anne tänav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 724-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

22. Laine tänav katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Laine tänav
katastriüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 725-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

23. Kärje tn 21 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kärje tn 21 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 726-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

24. Tee ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 40b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sõidutee ning selle äärde sõiduautode parkla rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 727-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

25. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pähklimäe tn 2a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 728-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

26. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 729-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

27. Volitamine (N. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 730-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

28. Volitamine (alaealise V.G. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 731-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

29. Volitamine (alaealise E.G. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 732-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

30. Volitamine (alaealise A.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 733-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

31. Volitamine (B. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 734-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

32. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 735-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

33. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 736-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

34. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 737-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

35. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 738-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

36. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 739-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

37. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 740-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

38. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 741-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

39. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 742-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

40. Hoolduse seadmine A.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 743-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

41. Hoolduse seadmine S.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 744-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

42. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 745-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

43. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 746-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

44. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 747-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

45. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 748-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

46. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 749-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

47. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 750-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

48. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 751-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

49. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 752-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

50. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 753-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

51. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 754-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

52. Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

53. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 755-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

54. Asja üürile võtmine (Narvas Rakvere tn 22c asuv asfalteeritud plats)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 756-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019

55. Narva Linnavalitsuse 04.09.2019. a korralduse 639-k „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 757-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

56. Narvas Rakvere tänav 91 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 9 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 758-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.10.2019

57. Asustamata eluruumide võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 759-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.10.2019