PrindiAbi

27.11.2019 - Korraline istung1. Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
18.11.2019 töökorras vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu „Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.11.2019

2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45a-25 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

4. Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 3-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

5. Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine

Otsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

6. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

7. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

8. Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

9. Aiandusühistu METSAONNID ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Lõikuse tänav, Astri tänav, Varsakabja tänav, Leesika tänav, Mesika tänav, Marja tänav, Vesiroosi tänav, Leesika kraav V1, Leesika kr

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiandusühistu METSAONNID
ühiskasutuses olevate maaüksuste
ostueesõigusega erastamine
(Lõikuse tänav, Astri tänav,
Varsakabja tänav, Leesika tänav,
Mesika tänav, Marja tänav,
Vesiroosi tänav, Leesika kraav V1,
Leesika kraav V2)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

10. Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOJE ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Pingviini tänav, Hele tänav, Ankru tänav, Varju tänav, Viinamarja tänav, Aeru tänav, Rohu tänav, Rohu tänav L1, Albatrossi täna

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOJE
ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega
erastamine (Pingviini tänav, Hele tänav, Ankru tänav,
Varju tänav, Viinamarja tänav, Aeru tänav, Rohu tänav,
Rohu tänav L1, Albatrossi tänav, Albatrossi tänav J2,
Ida tänav, Kompassi tänav, Võrgu tänav)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

11. Ehitusloa andmine (Peetri plats 1 ja 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Administratiivhoonetes tuletõkkesektsioonide moodustamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

12. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 59//63a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

Elektrijaama tee 59//63a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 913-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

13. Kasutusloa andmine (3 Roheline tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev

3 Roheline tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

14. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan SergejevOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

15. Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult „Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26
„Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit, linnavalitsuse liiget Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

16. Volitamine (L. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

17. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

18. Hoolduse seadmine I.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

19. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

20. Hoolduse seadmine A.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 920-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

21. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 921-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

22. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 922-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

23. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 14.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

24. Rahanõuete lootusetuteks tunnistamine ja lootusetute rahanõuete mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 923-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

25. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 924-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

26. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 925-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

27. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 926-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

28. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 927-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

29. Projekti ”Narva linna Rahu viadukti rekonstrueerimine” teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

30. Narva Linnavalitsuse 07.09.2016 korralduse nr 975-k „Narva Linnamajandusameti ametikohtade ja töökohtade täitmiseks konkursside läbiviimise korra kinnitamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 928-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

31. Narvas Aleksander Puškini tn T1 bussiootepaviljonis asuvate ruumide üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 929-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

32. Narva linna omandis oleva kinnistu Narvas Tallinna mnt L1 koormamine isikliku kasutusõigusega VALK SV OÜ kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 930-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

33. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 931-k
Dokumente: 13
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

34. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (Osaühing VENTKLAPP)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 932-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

35. Avaliku ürituse « ESN Sügiselõpu Laat » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 933-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

36. Avaliku ürituse « Esimese advendiküünla süütamine » loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 934-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

37. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2019 ning 01.01.2020 OÜ Tulekild Teenused)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 935-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

38. Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 936-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

40. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 937-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

41. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 938-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

42. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

43. Sisekonkursi väljakuulutamine linnasekretäri vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 940-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019

44. Täiendava linnavalitsuse istungi läbiviimine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 941-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.11.2019