PrindiAbi

23.12.2019 - Täiendav istung


Kell 10.00 Narva Linnavalitsuse I korruse konverentsisaal


1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. L.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 12.12.2019 vastu võetud korraldus nr 997-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2019

2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 12.12.2019 vastu võetud korraldus nr 998-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.12.2019

3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Z.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 19.12.2019 vastu võetud korraldus nr 999-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.12.2019

4. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Töökorras 19.12.2019 vastu võetud korraldus nr 1000-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.12.2019

5. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine

Esitaja: Sihtasutuse Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 16
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2019

6. Munitsipaalelamispindade üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

7. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Sihtasutuse Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

8. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 995-k muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 995-k muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

10. Narva Linnavalitsuse 13.11.2019. a korralduse nr 885-k „Viktoria tänav 14a maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Victoria Aiamaad)” punkti 3.1 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 13.11.2019. a korralduse nr 885-k
„Viktoria tänav 14a maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Victoria Aiamaad)” punkti 3.1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

11. Narva Linnavalitsuse 13.11.2019. a korralduse nr 886-k „Viktoria tänav 45a maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu Victoria Aiamaad)” punkti 3.1 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Narva Linnavalitsuse 13.11.2019. a korralduse nr 886-k
„Viktoria tänav 45a maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu Victoria Aiamaad)” punkti 3.1 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pikse tn 7 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

13. Ehitusloa andmine (Vestervalli tn 15)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Asuva hoones apteegi sisseruumide osaliseks ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

14. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 38c ja P. Kerese tn 38d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

15. Kasutusloa andmine (Meedikute tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Meedikute tn 12 püstitatud majandushoonale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

16. Kasutusloa andmine (Vitamiini tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kasutusloa andmine (Vitamiini tn 1)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

17. Volitamine (I. F. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

18. Narva Linnavalitsuse 04.11.2009.a korralduse nr 1303-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

19. Narva linna Sotsiaalabiameti 18.04.2002.a korralduse nr 03-504 „Hoolduse seadmine (hooldatav R.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1014-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

20. Hoolduse seadmine R.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

21. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1016-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

22. Hoolduse seadmine Z.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1017-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

23. Hoolduse seadmine M.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1018-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

24. Narva Linnavolikogu 30.11.2006 otsuse nr 216 „Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 51-107 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1019-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

25. Narva Linnavalitsuse 27.11.2019 korralduse nr 931-k „Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1020-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

26. Narvas Kose tänav 3a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Joala tn 13, Joala nr 15, Kose tn 1a, Kose tn 3 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

27. Narvas Hariduse tn J5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 21 ja Narva linn, Tallinna mnt 23 korteriühistud)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

28. Narvas Uusküla tänav 4 hoones asuvate mitteeluruumide M1 tasuta kasutamise lepingu tähtaja kehtestamine (MTÜ NOORSOO ASSOTSIATSIOON KIIRUS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

29. Narvas Linda tn 4 asuvate ruumide üüritasu alandamine (GOL PLUS UÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

30. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Turu tänav 1 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ NarvaKassituba)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

31. Ühtse kuutasu kehtestamine 2020. aastaks Narvas Linda tänav 4 hoones asuvate ruumide kasutamise eest

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

32. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute üleandmine Sihtasutus Narva Linna Arendus bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

33. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

34. Narva Linnavalitsuse 05.11.2019.a korralduse nr 840-k „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse jaotamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

35. Arvamuse andmine MTÜle Hariduse Ühing „Tuum“ asutatava erakoolile tegevusloa andmise kohta

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

36. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

37. Narva Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

38. Linnakantselei tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

39. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

40. Läänemere Linnade Liidust ( Union of the Baltic Cities) väljaastumine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine” vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva linnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.12.2019

41. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.01.2020