PrindiAbi

04.03.2020 - Korraline istung1. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 27.02.2020 vastu võetud korraldus nr 137-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.02.2020

2. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 51-21 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

3. Volitamine (alaealise A.V.P. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

4. Hoolduse seadmine N.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

5. Hoolduse seadmine K.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

6. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

7. Hoolduse seadmine R.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

8. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

9. A. Puškini tn 61 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

10. Koha-aadressi määramine (Elektrijaama tee 90)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tõusu tn 21 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varblase tn 22 aiamaja laiendamine üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

13. Tee ehitusloa andmine (A.Puškini tn J1, Malmi tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sõidutee, kõnnitee ümberehitamiseks ning tänavavalgustuse, parklate ja sademeveekanalisatsiooni torustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

14. Ehitusloa andmine (A.Daumani tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Automaattankla püstitamiseks ning tankla hoolekilbi ja kaubandusliku teabetulbi rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

15. Ehitusloa andmine (Peetri plats 1 ja 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Administratiivhoonetes automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

16. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 30

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

17. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

18. Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

19. Narva Linnavolikogu 24.08.2006 otsuse nr 138 „Projektiga „Narva linna munitsipaaleluruumide renoveerimine“ seotud munitsipaaleluruumide võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

20. Narva Linnavalitsuse 26.06.2019.a korralduse nr 474-k muutmine ja leppetrahvi sissenõudmisele pööramine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

21. Narva linna omandis oleva kinnisasja Vihma tänav L2, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega V. P. kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

22. Narva linna omandis oleva kinnisasja Vahtra tänav J3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

23. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Energia tn 4, Lasteaia tänav L1, Energia tn 6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

24. Narvas Karja tn 6d asuva linnavara kasutamise eest ajutiselt üüritasust vabastamine (Mittetulundusühing Motorcycle Club MAGNUM MC)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 159-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

25. Narvas Tallinna mnt 30 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 32 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 160-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

26. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 17 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 161-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

27. Narvas Malmi tn 5a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linna Veteranide Liit)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

28. Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Ida-Virumaa Kurtide Ühing)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 163-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

29. Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

30. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

31. Konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

32. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

33. Hinna kehtestamine XI Ida-Virumaa Klaveripäevadel osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

34. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

35. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

36. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

37. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020

38. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2020

39. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.03.2020