PrindiAbi

15.04.2020 - Korraline istung


E-istung
(Linnapea 26.03.2020 käskkiri nr 3203)


1. Kasutusloa andmine (Peetri plats 1, Peetri plats 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Peetri plats 1, Peetri plats 3

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.04.2020 vastu võetud korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2020

2. Ehitusloa andmine (Võidu prospekt 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Ühiselamu hoone (ehitisregistri kood 118000241) I korpuse ja II korpuse osa lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 07.04.2020 vastu võetud korraldus nr 247-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.04.2020

3. 1. Jõe tn 22 ja 1. Jõe tn 22a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

4. Ehitusloa andmine (Lääne tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Autobaasi hoones automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

5. Ehitusloa andmine (AÜ Berjozka üldmaa)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Puurkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

6. Ehitusloa andmine (Varblase tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

7. Kasutusloa andmine (Vaivara tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vaivara tn 14

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

8. Kasutusloa taotlus (P.Kerese 38d, 38c)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

P.Kerese 38d, 38c

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

9. Kasutusloa andmine (Haigla tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Haigla tn 1 (Personali garderoob)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

10. Kasutusloa andmine (Linda tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Linda tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Looga tn 7 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rööpa tn 9 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 66 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 37 ühepereelamu rekonstrueerimine ja laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

15. Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuses nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ trükivea parandamine ja otsuse muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuses nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ trükivea parandamine ja otsuse muutmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

16. Linnavara tasuta kasutamise lepingu muutmine (Põhja tn 2, Narva puurkaev)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

17. Narva linna omandis oleva kinnisasja Puuvilla tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Puuvilla tn 1 kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

18. Hoolduse seadmine M.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

20. Kodanikualgatuse tulemuste väljaselgitamise edasilükkamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

21. Karantiinipunkti tegevuse korraldamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020

22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (M.B)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.04.2020