PrindiAbi

25.06.2020 - Korraline istung


E-istung
(Linnapea 26.03.2020 käskkiri nr 3203)


1. Teenetemärkide üleandmine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Töökorras 15.06.2020 vastu võetud korraldus nr 394-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.06.2020

2. Avaliku ürituse « Võidutule jagamine» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 18.06.2020 vastu võetud korraldus nr 395-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2020

3. Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu asukohaga Puškini tn 59, Narva võõrandamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.06.2020

4. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 51-31 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 396-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

5. Munitsipaaleluruumi aadressil Albert-August Tiimani tänav 18-261 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 397-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 36-23 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 398-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

7. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli tänav 11-46 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 399-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Vassili Gerassimovi tänav 14-79 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena PahhomovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 400-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

9. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit edastas tegevuskava heaks kiitmiseks kõikidele Ida-Viru maakonna kohalikele omavalitsustele.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmise kohta Narva Linnavolikogule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

10. Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 401-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 402-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

12. Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 403-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

13. Lehe tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lehe tn 23 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 404-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

14. Aiandusühistu Jubileinõi Aiad liikmete ühiskasutuses oleva maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Heina tänav V1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Aiandusühistu Jubileinõi Aiad
liikmete ühiskasutuses oleva maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Heina tänav V1)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 405-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2020

15. 1. Jõe tn 3 ja 1. Jõe tn 3a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 406-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

16. 1. Jõe tn 24, 1. Jõe tn 24a ja 1. Jõe tn 24b katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 407-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.06.2020

17. A. Daumani tn 10 ja A. Daumani tn 10a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 408-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

18. 2. Jõe tn 9a maa erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

2. Jõe tn 9a maa erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 409-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudteeliinide elektrifitseerimise rajatiste ehitamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 410-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

20. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 19 // 19c // Tallinna mnt 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Lillepaviljoni, vee- ja kanalisatsioonitorude püstitamiseks ning müügikioski (ehitisregistri koodiga 118007982) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 411-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

21. Narva Linnavalitsuse 22.09.2010 korralduse nr 1103-k „Munitsipaaleluruumi Suur tn 17-29 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 412-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

22. Nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks (Narvas Lõuna-Kudruküla tee L4 asuv kinnistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 413-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

23. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 414-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

24. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 415-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

25. Hoolduse seadmine R.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 416-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

26. Hoolduse seadmine R.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 417-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

27. Hoolduse seadmine M.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 418-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

28. Hoolduse seadmine L.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 419-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

29. Hoolduse seadmine E.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 420-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

30. Hoolduse seadmine O.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 421-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

31. Hoolduse seadmine G.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

32. Narva Noorte Meremeeste Klubi suvelaagris osalemise hinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

33. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Põngerjas direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

34. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

35. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 426-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

36. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 427-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020

37. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei JevgrafovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 428-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.06.2020

38. Narvas Kreenholmi tn 25 asuva ruumiosa üürile andmine (MTÜ Sadala)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 429-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.06.2020