PrindiAbi

07.09.2005 - Korraline istung1. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Alaealisel Daniil Kruglov’il perekonnanime muutmine nimele Piispanen.

Otsus/tulemused:
Alaealise Daniil Kruglov’il perekonnanime muutmine nimele Piispanen

Vastu võetud korraldus nr 883-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

2. Lapsetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Vladimir Masterov’ile lapsetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise tütretütre Anastassija Masterova eest.

Otsus/tulemused:
Vladimir Masterov’ile lapsetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise tütretütre Anastassija Masterova eest.
Vastu võetud korraldus nr 884-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

3. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Ninel Laine volitamine kasutama alaealise Narva – Jõesuu Lastekodu kasvandiku Dmitri Knjazevi Hansapangas arveldusarvel raha lapsele vajalikke seadmete ostmiseks.

Otsus/tulemused:
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Ninel Laine volitamine kasutama alaealise Narva – Jõesuu Lastekodu kasvandiku Dmitri Knjazevi Hansapangas arveldusarvel olevat raha lapsele vajalike asjade ostmiseks.
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

4. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova volitamine taotlema Elva Väikelastekodu kasvandikule PAVEL SANNIKOV’ile, elamisluba Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.

Otsus/tulemused:
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova volitamine taotlema Elva Väikelastekodu kasvandikule PAVEL SANNIKOV’ile, elamisluba Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

5. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Haapsalu Väikelastekodu direktor Õilme Ainjärve'ti volitamine taotlema Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse SVETLANA TARASSOVA´le ja allkirjastama lapsele tema isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel vajalike rehabilitatsiooniteenuste tellimused ning kinnitama rehabilitatsiooniteenuste kättesaamine.

Otsus/tulemused:
Haapsalu Väikelastekodu direktor Õilme Ainjärve'ti volitamine taotlema Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse SVETLANA TARASSOVA´le ja allkirjastama lapsele tema isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel vajalike rehabilitatsiooniteenuste tellimused ning kinnitama rehabilitatsiooniteenuste kättesaamine.
Võtta vastu korraldus nr 888-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

6. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Haapsalu Väikelastekodu direktor Õilme Ainjärve'ti volitamine esindama Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse SVETLANA TARASSOVA huve, kasutama lapse arvelduskonto ja puudega lapse toetust tema huvides.

Otsus/tulemused:
Haapsalu Väikelastekodu direktor Õilme Ainjärve'ti volitamine esindama Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse SVETLANA TARASSOVA huve, kasutama lapse arvelduskonto ja puudega lapse toetust tema huvides
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

7. Volitus

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´i volitamine vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealistele NATALJA VOROBJOVA´le, ALEKSEI VOROBJOV´ile, BORISS VOROBJOV´ile toitjakaotuspension ja kasutama pensioni laste huvides.

Otsus/tulemused:
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´i volitamine vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealistele NATALJA VOROBJOVA´le, ALEKSEI VOROBJOV´ile, BORISS VOROBJOV´ile toitjakaotuspension ja kasutama pensioni laste huvides.
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

8. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Narva Lastekodu sotsiaaltöötaja Mihhail Fomin’i volitamine kätte saama Narva Lastekodu kasvandiku ALEKSANDR BEZE isikut tõendav dokument (ID-kaart) SEB Eesti Ühispanga Narva kontorist.

Otsus/tulemused:
Narva Lastekodu sotsiaaltöötaja Mihhail Fomin’i volitamine kätte saama Narva Lastekodu kasvandiku ALEKSANDR BEZE isikut tõendav dokument (ID-kaart) SEB Eesti Ühispanga Narva kontorist.
Vastu võetud korraldus nr 885-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

9. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Ilina Nelya hooldajaks määramine pensionäri Stepanida Yaluninale.

Otsus/tulemused:
Määrata pensionäri Stepanida Yalunina hooldajaks Ilina Nelya.
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

10. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet

AS Narva Soojusvõrk

Otsus/tulemused:
Vabastada AS Narva Soojusvõrk tänavate sulgemise maksust.
Võtta vastu korraldus nr 892-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

11. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara - ja Majandusamet

AS Narva Soojusvõrk

Otsus/tulemused:
Vabastada AS Narva Soojusvõrk tänavate sulgemise maksust.
Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

12. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet

Eesti ESM AS

Otsus/tulemused:
Vabastada Eesti ESM AS tänavate sulgemise maksust.
Võtta vastu korraldus nr 893-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

13. Ehituslubade andmine

Esitaja: ehitusjärelevalve osakond

1.Uus Põik 13 hulgilao hoone täielikuks lammutamiseks;
2.Rahu 3B jäätmekäitluskeskuse elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
3.Puškini tänaval kõnnitee ehitamiseks;
4. Rahu 36a kauplus – lao elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
5.26 Juuli –Kadastiku tn. Narva linnas asuva karjääri veepinna alandamiseks torustiku ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Anda välja ehitusload:
1.Uus Põik 13 hulgilao hoone täielikuks lammutamiseks;
2.Rahu 3B jäätmekäitluskeskuse elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
3.Puškini tänaval kõnnitee ehitamiseks;
Rahu 36a ja 26.Juuli-Kadastiku tn. küsimust mitte arutada.
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

14. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: ehitusjärelevalve osakond

1.Elektrijaama tee 92 tööstusjäätmete polügoon on suletud (täielikult lammutatud)
2. Tiimani 14 korter (korter 1) rekonstrueeritud juuksuriruumideks;
3.Tiigi 5, 6kV kaabelliin on ehitatud;
4. Okka tn 713/AÜ Rjabinka asuvad aiamaja koos saunaga ja majandusehitis;
5.Allika tn 102/AÜ Baltika asuv aiamaja;
6. Lehise tn 65/AÜ Svetofor asuv aiamaja.

Otsus/tulemused:
Anda välja ehitise kasutusluba:
1.Elektrijaama tee 92 tööstusjäätmete polügoon on suletud (täielikult lammutatud)
2. Tiimani 14 korter (korter 1) rekonstrueeritud juuksuriruumideks;
3.Tiigi 5, 6kV kaabelliin on ehitatud;
4. Okka tn 713/AÜ Rjabinka asuvad aiamaja koos saunaga ja majandusehitis;
5.Allika tn 102/AÜ Baltika asuv aiamaja;
6. Lehise tn 65/AÜ Svetofor asuv aiamaja.
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

15. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakondOtsus/tulemused:
Anda välja kirjalik nõusolek: Kraavi tn 12, Kraavi tn 10, Pinge tn 9, Laeva tn 215.
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

16. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Svetofor, Piiri tn 172

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda maa erastamisega AÜ Svetofor Piiri tn 172.
Võtta vastu korraldus nr 898-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2005

17. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Mooni tn 47

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda AÜ Družbaplus Mooni tn 47 erastamisega.
Võtta vastu korraldus nr 899-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

18. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jugla-1, Sibula tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda AÜ Jugla-1 Sibula tn 18 maa erastamisega.
Võtta vastu korraldus nr 900-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

19. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Palavuse tn 50

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Nõustuda AÜ Baltika Palavuse tn 50 maa erastamisega.
Võtta vastu korraldus nr 901-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

20. Korralduse nr. 766-k 10.08.2005 muutmine

Esitaja: ehitusjärelevalve osakond

1.Muuta Narva Linnavalitsuse 10.08.2005 korralduse nr 766-k “Ehitise kasutusloa andmine” punkti 1.2 järgmises sõnastuses : “ Elektrijaama tee 43 laohoone täielikult lammutatud”.

Otsus/tulemused:
1.Muuta Narva Linnavalitsuse 10.08.2005 korralduse nr 766-k “Ehitise kasutusloa andmine” punkti 1.2 järgmises sõnastuses : “ Elektrijaama tee 43 laohoone täielikult lammutatud”.
Võtta vastu korraldus nr 902-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

21. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas

Esitaja:

Päikese tn 15

Otsus/tulemused:
Määrata teenindusmaa Päikese 15.
Võtta vastu korraldus nr 903-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

22. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 7

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aktsiaselts LENAR

Otsus/tulemused:
Kinnitada katastriüksuse piirid Rahu tn 7, aktsiaselts LENAR.
Võtta vastu korraldus nr 904-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

23. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pähklimäe tn 1

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada katastriüksuse piirid, Pähklimäe tn 1.
Võtta vastu korraldus nr 905-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

24. Narvas Puškini tn 28 asuva katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

PROTOKOLLILINE OTSUS

Otsus/tulemused:
Puškini tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Esitada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

25. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kraavi tn 6

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

garaažiühistu JASEN

Otsus/tulemused:
Kinnitada katastriüksuse piirid, Kraavi tn 6,garaažiühistu JASEN
Võtta vastu korraldus nr 906-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

26. Narva Linnavalitsuse 02.04.2003.a korralduse 231-k punktide 1.1, 4, ja 5 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Tallinna mnt 6b, Tatjana Rušeljuk, maa ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Tallinna mnt 6b, Tatjana Rušeljuk, maa ostueesõigusega erastamine.
Võtta vastu korraldus nr 907-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

27. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja:

Narva linnas Võidu pr 17

Otsus/tulemused:
Kinnitada Võidu pr 17 plaanimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piirid.
Võtta vastu korraldus nr 908-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

28. Maa riigi omandisse jätmine hoonestuse seadmise eesmärgil Narva linnas

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

AÜ Energetik-3, Alajaama tn 41

Otsus/tulemused:
Nõustuda AÜ Energetik-3, Alajaama tn 41 asuva maa riigi omadisse jätmisega.
Võtta vastu korraldus nr 909-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

29. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn 56

Otsus/tulemused:
Vähendada Natalja Razguljajevale, AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn 56, kuuluva maa müügihinda.
Võtta vastu korraldus nr 910-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

30. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

AÜ Višnja Zemljanitšnaja tn 38

Otsus/tulemused:
Vähendada Anna Igottile, AÜ AÜ Višnja Mustika tn 38, kuuluva maa müügihinda.
Võtta vastu korraldus nr 911-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

31. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

2.Paemurru tn 13

Otsus/tulemused:
Vähendada Andrei Vettšinkinile, Paemurru tn 13, asuva kinnistu müügihinda.
Võtta vastu korraldus nr 912-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

32. Maa müügihinna vähendamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

AÜ Vesiliilia, Lille tn 6

Otsus/tulemused:
Vähendada Eduard Fedossovile, AÜ Vesiliilia Lille tn 6, asuva maa müügihinda.
Vähendada Galina Maltsevale, AÜ Vesna Sula tn 10, asuva maa müügihinda.

Võtta vastu korraldus nr 913-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

33. projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Kangelaste pr 24-40 korteri rekonstrueerimine

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused:Kangelaste pr 24-40 korteri rekonstrueerimine, Vestervalli 16-24 korteri rekonstrueerimine.
Võtta vastu korraldus nr 914-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

34. Oru tn 6, Paemuuru tn ja Parve tn vahelise maa-ala dp kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri ja Planeerimise osakondOtsus/tulemused:
Küsimus päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

35. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda Osaühingule IDA SERVIS GRUPP alkohoolsete jookide jaemüügi õigus.
Võtta vastu korraldus nr 917-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

36. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda Osaühingule IDA SERVIS GRUPP tubakatoodete jaemüügi õigus.
Võtta vastu korraldus nr 918-k
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

37. Kauplemisaja muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Muuta baari Super Stiil, Kangelaste pr 8c, kauplemisaega 10.00 - 23.00.
Võtta vastu korraldus nr 919-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

38. Narva linna arengukava 2004 – 2007 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linnavolikogu määruse eelnõu muudatustega vastavalt 31.08.2005.a. tomunud Linavalitsuse istungil tehtud ettepanekutele. Kolmas lugemine.

Otsus/tulemused:
Nõustuda Narva Linnavolikogu määruse eelnõu muudatustega vastavalt 31.08.2005.a. tomunud Linavalitsuse istungil tehtud ettepanekutele ja edastada volikogusse
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

39. Linnavara kasutusse andmine

Esitaja: Dina ZukovaOtsus/tulemused:
Anda Energi tn 4 asuvad ruumid FIE IRINA TŠIKRINA ja FIE IRINA ŽOGAL kasutusse.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

40. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise amet

Kiriku tn 6

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused Kiriku tn 6 hoone rekonstrueerimiseks.
Võtta vastu korraldus nr 915-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

41. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arh.- ja Linnaplaneerimise amet

Elektrijaama tee 29
Elektrijaama tee 59

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused;': Elektrijaama tee 29 ja Elektrijaama tee 59 .
Võtta vastu korraldus nr 916-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

42. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arh.- ja Linnaplaneerimise ametOtsus/tulemused:
Nõustuda Rahu tn 4, Tiimani 20 projekteerimistingimustega ja edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

43. Linnavolikogu 17.02.2005 otsuse nr 27/51 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Linnavolikogu 17.02.2005 otsuse nr 27/51 "Projekti "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks" omafinantseering" muutmine

Otsus/tulemused:
Nõustuda Linnavolikogu 17.02.2005 otsuse nr 27/51 "Projekti "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks" omafinantseering" muutmisega ning sedastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

44. Linnavolikogu 27.05.2004 otsuse nr 83/35 muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Linnavolikogu 27.05.2004 otsuse nr 83/35 "Projekti "Bastionide ring" kaasfinantseerimine" muutmine

Otsus/tulemused:
Mitte nõustuda. Kooskõlastada Rahandusametiga.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2005

45. volituse andmine pr. Galina Tarassenko

Esitaja: Ants LiimetsOtsus/tulemused:
Väljastada volitus Galina Tarassenkole.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008