PrindiAbi

14.04.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Narva 6. Kooli hoone osa fassaadide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 06.04.2021 võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.04.2021

2. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 06.04.2021 võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2021

3. Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.04.2021 vastu võetud korraldus nr 247-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.04.2021

4. Narva Linnavalitsuse 17.03.2021 korralduse nr 162-k „Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine“ muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linnavalitsuse 17.03.2021 korralduse nr 162-k „Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

5. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise
toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

6. Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste
hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

7. Aktsiaseltsi Transservis-N 2020.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Aktsiaseltsi Transservis-N 2020.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

8. Kraavi tn 1 kinnistu jagamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

9. Vahtra tn 9 katastriüksusele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

10. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaubandushoone (ehitisregistri kood 118010052) kolmandal korrusel siseruumide osaliseks ümberehitamiseks kohviku tarbeks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

11. Ehitusloa andmine (Vabaduse tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Büroohoone ümberehitamiseks ning Vabaduse tänava poolse lisasissesõidu väljaehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 255-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

12. Ehitusloa andmine (Taime tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalikute ehitiste püstitamiseks, eramu (ehitisregistri kood 118010018) ning garaaži (ehitisregistri kood 118010020) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

13. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva piiriivalvekordoni hoone (ehitisregistri kood 120196343) ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

14. Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 45)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kadastiku tn 45 kinnistul rajatud ajutine päikeseelektrijaamapark

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

15. Ehitise peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi tn 8a, Narva)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Ehitise peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi tn 8a, Narva)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada abilinnapea Sergei Gorlatši antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

16. Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuses nr 37 „Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)“ ilmse ebatäpsuse parandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuses nr 37 „Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)“ ilmse ebatäpsuse parandamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnamajandusameti direktori Jelena Skulatšova´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

17. Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

18. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

19. Pärandvara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tn 3-9)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

20. Asustamata eluruumide võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

21. Üüritasust ajutine vabastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

22. Linnavara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Sadam ja Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

23. Raieloa väljastamine (Tiptiptap OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

24. Narva Linnavalitsuse 19.04.2006.a korralduse nr 469-k "Hoolduse seadmine (hooldatav M.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

25. Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1300-k „Hoolduse seadmine (hooldatav O.R.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

26. Narva Linnavalitsuse 06.01.2021.a korralduse nr 5-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L.T.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

27. Hoolduse seadmine E.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

28. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

29. Hoolduse seadmine Z.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

30. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

31. Hoolduse seadmine E.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

32. Hoolduse seadmine L.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

33. Hoolduse seadmine M.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

34. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

35. Narva Linnavolikogu 25.02.2021. a otsuse nr 35 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

36. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

37. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Sipsik direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

38. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Potsataja direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

39. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

40. Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 280-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

41. Volitamine (J. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 281-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.04.2021

42. Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.04.2021