PrindiAbi

28.04.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.04.2021 vastu võetud korraldus nr 282-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2021

2. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 15.04.2021 vastu võetud korraldus nr 283-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2021

3. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 15.04.2021 vastu võetud korraldus nr 284-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2021

4. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 50 b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 50 b

Otsus/tulemused:
Töökorras 20.04.2021 vastu võetud korraldus nr 285-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 20.04.2021

5. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga SaveljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.04.2021 vastu võetud korraldus nr 286-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2021

6. Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 21.04.2021 vastu võetud korraldus nr 287-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.04.2021

7. „Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määruse nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine“

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 22.04.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määruse nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.04.2021

8. Kodanikualgatuse hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.04.2021 vastu võetud korraldus nr 288-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.04.2021

9. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2020. aastal

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest on aruanne, mis on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 1. Määruse § 9 lõike 2 kohaselt linnavalitsus vaatab aruande läbi ja esitab selle hiljemalt 1. maiks linnavolikogule.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2020. aastal (lisatud).

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

10. Kalamarja tn 4a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 4a maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 289-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

11. Kalamarja tn 49a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 49a maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 290-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

12. Koha-aadressi määramine (Kuke tn 24 // Kuke tänav // Kana tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 291-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega nr 31 kehtestatud Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu alus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 292-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

14. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kreenholmi tn 18a asuval kinnistul katastriüksuse tunnusega 51101:005:0012 sõidukite teeninduse hoone ning selle teenindamiseks vajalikute ehitiste püstitamiseks ja garaaži hoone ehitisregistri koodiga 118007649 lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 293-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

15. Ehitusloa andmine (Malmi tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva büroohoone ümberehitamiseks jahutusseadmete paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 294-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

16. Kasutusloa andmine (Tehase tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusluba Viimistlusvabriku tootmishoonele nr 2 (Ehitisregistri kood 118009054), aadressiga Tehase tn 4 (katastriüksuse number 51106:001:0025), peale osalist lammutamist

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 295-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

17. Kasutusloa andmine (Liblika tn 18)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Liblika tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 296-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

18. Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusluba A.Daumani tn 2 püstitatud kiirtoitlustuse restoranile (Hesburger)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 297-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

19. Narva Linnavalitsuse 31.03.2021.a korralduse nr 228-k “Munitsipaalkorteri aadressil Kalda tänav 6-26 Narvas üürile andmine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 298-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

20. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 7-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 299-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

21. Munitsipaalkorteri Malmi tänav 3-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 300-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

22. Munitsipaalkorteri Viru tänav 17-32 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 301-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

23. Munitsipaalkorteri aadressil Kalda tänav 6-26 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 302-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

24. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 303-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

25. Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 11-17 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

26. Munitsipaalkorteri aadressil Tallinna mnt 21-40 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 305-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

27. Munitsipaalkorteri aadressil Paul Kerese tn 8-11 Narvas üürile andmine spetsialistile töötamise ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 306-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

28. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kangelaste prospekt 10a-70 ja Kreenholmi tänav 32-54 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 307-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

29. Kinnistule asukohaga Aleksander Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Kinnistule asukohaga Aleksander Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

30. Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (Prisma NET OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 308-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

31. Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

32. Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 7
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

33. Volitamine (S. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 309-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

34. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 955-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.P.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 310-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

35. Narva Linnavalitsuse 27.12.2018.a korralduse nr 1101-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.P.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 311-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

36. Hoolduse seadmine E.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 312-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

37. Hoolduse seadmine T.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 313-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

38. Hoolduse seadmine Y.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 314-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

39. Hoolduse seadmine T.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 315-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

40. Hoolduse seadmine K.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 316-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

41. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus“ muutmine“

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus“ muutmine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

42. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 317-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

43. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 318-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

44. Narva Linnavalitsuse 13.01.2021 korralduse nr 19-k „Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 319-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

45. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 320-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

46. Narva Linnavalitsuse arvutivõrgu kasutamise eeskirjad

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

47. Narva Linnavalitsuse infoturbe kord

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 9
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

48. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 321-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

49. Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 204-k „Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaal- kulude katmiseks“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 322-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

50. Ehitusloa andmine (Taime tänav J2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Juurdepääsutee rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 323-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

51. Narva linna omandis olevate kinnistute Soldino tee L2 ja Soldino tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 324-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

52. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 325-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

53. Volitamine (S. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 326-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

54. Volitamine (R. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 327-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021

55. Narva Linnavolikogu 21.02.2013.a otsuse nr 23 „Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)“

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse Narva Linnavolikogu 21.02.2013.a otsuse nr 23 muutmise kohta vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat ette kandma antud küsimuses Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.04.2021