PrindiAbi

05.10.2005 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a. nr 63/48 muutmine

Esitaja: Rahandusamet

Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a.
määruse nr. 63/48 “Narva linna 2005.aasta
eelarve kinnitamine” lisa nr 3 rea 1.8 muutmine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud 21.09.2005 istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

2. Ehitise ülevaatuse komisjoni moodustamine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

Moodustada ehitise ülevaatuse komisjon

Otsus/tulemused:
Vastu võetud küsitluse korras 22.09.2005.
Korraldus nr 971-k.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

3. Narva LVK 21.06.05 määruse nr 19/57"Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord" muutmine

Esitaja: Linnavara- ja majandusamet

27.septembril esitatud suulise taotlusega küsitluse korras menetlemiseks.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud 27.09.2005 küsitluse korras.
Edastatud volikogusse 27.05.2005.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

4. Projekti "Kirde-Eesti ja Lääne-Venemaa ettevõtete vaheliste majandussidemete ja koostöövõrgustike

Esitaja: Abilinnapea Viktoria Soosaar

Vastu võetud küsitluse korras 27.09.2005.
Edastatud volikogusse 28.09.2005.

 
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

5. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri/ ja Linnaplaneerimise osakond

Rakvere tn 71
Kreenholmi 52

Otsus/tulemused:
Vastu võetud küsitluse korras 28.09.2005.
Edastatud volikogusse 29.09.2005.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

6. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Narva Kadastiku 57 – Elektrijaama tee 59 soojustrassi rekonstrueerimiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud küsitluse korras 30.09.2005, korraldus 974-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.10.2005

7. Narva linnuse avagalerii kasutuse üüritasu alandamine 50% võrra 2005.a. OÜ-le Rondeel

Esitaja:

Narva linnuse avagalerii kasutuse üüritasu alandamine 50% võrra 2005.a. OÜ-le Rondeel

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

8. Vara üleandmine Linnaarstiteenistuse bilansist

Esitaja: Linnaarstiteenistus 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

9. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

10. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

11. Majutusettevõtte tunnistuse väljastamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

12. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Leili Korpi kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALJONA LIHHATŠOVA arveldusarvel 1 olevat 180 krooni trahvi tasumiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

13. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuste maksmise jätkamine pereko

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada pr Veera Blitsina`le lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmine ja jätkata pr Svetlana Blitsina’le lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

14. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine perekonnas hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada pr Natalia Mosyakina`le lastetoetuse maksmine ja jätkata pr Nadezhda Vaguleva’le lastetoetuse maksmine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

15. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine perekonnas hooldajale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada pr Nadezhda Sannikova`le lastetoetuse maksmine ja jätkata pr Irina Smirnova’le lastetoetuse maksmine.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

16. Perekonnanime muutmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Lubada muuta alaealisel Jelena Ivanoval perekonnanime nimele Talman.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

17. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Anda Jelena Mihhailova´le nõusolek tema pojale Matvei Mihhailov’ile kuuluva elamumaast pindala: 577 ruutmeetrit müümiseks.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

18. Nõusoleku andmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Anda Valentina Provotorova´le nõusolek tema pojale Vassili Provotorov´ile kuuluva ühest kahendikust (1/2) mõttelisest osast sõiduautost BMW 318I müümiseks.

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Salme Serebrjakova hooldajaks Liidia Smetanina

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Gennadi Kirillov hooldajaks Jelena Tšernova

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Anna Zavgorodnaya hooldajaks Liidia Smetanina

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

22. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara - ja Majandusameti bilanssi

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

23. Põhivara mahakandmine

Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

24. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Tallinna mnt. 31 mitteeluruumi ja korterite (mitteeluruum M-1 ja korterid 61, 62) rekonstrueerimiseks hambaravi kabinetiks;
2. Pimeaja 6 ehitise täilikuks lammutamiseks;
3. Puškini 10 hoone osa rekonstrueerimiseks kunstisalogiks.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

25. Kasutuslubade andmine

Esitaja:
Ettekandjad: Ehitusj'relevalve

1.Aiandusühistu ISKRA Tibu tn. 42 asuv aiamaja;
2.Aiandusühistu VIKTORIA Viktoria tn. 39 asuv aiamaja;
3.Aiandusühistu BERJOZKA Saare tn. 7 asuv aiamaja;
4.Aiandusühistu ELEKTRON Elektri tn. 12 asuvad aiamaja, kuur, saun ja majandushoone;
5. Mooni 52- AÜ Družba P asuv ajamaja, majandusehitis ja kuur;
6. Vaigu 920 – AÜ Rjabinka asuv ajamaja ja majandushoone;
7. Kannikese 68 AÜ Tervis Plus asuv ajamaja;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

26. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Aiandusühistu JUGLA-2 Kuu tn. 45 aiamaja püstitamiseks;
2. Lahe tn.54- AÜ Esimene Metsaaed sauna püstitamiseks;
3.Kalda 3a kaupluse tehnosüsteemide muutmiseks

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

27. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Puškini tn 59 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

28. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Pushkini 69

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

29. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise osakons

Kangelaste 24-53
Malmi 6-1,2
Karja 5
Kose 3
Tallinna mnt 42

 
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

30. projekteerimistingimuste määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1.1 Paju tn 12 elumaja rekonstrueerimine,
1.2 Pikse tn 15 garaaži ehitamiseks,
1.3 4-Paemurru tn 17 eramaja rekonstruerimiseks,
1.4 Tiimani 14-35 korteri rekonstrueerimine,
1.5 AÜ Jugla, Senokosnaja tn 152 aiamaja juurdeehituse, sauna ja puukuuri ehitamine.

 
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

31. Aadresside omistamine - Elektrijaama tee 57, Elektrijaama tee 57b, Elektrijaama tee 57c, Elektrijaam

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.10.2005

32. Sula tn 1a maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

33. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva linnas Viru tn 3

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva linnas Raekoja plats

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

35. Narva Linnavalitsuse 24.08.2005 korralduse nr 838-k alapunkti 1.4 muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Hele tn 105

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

37. Narva Linnavalitsuse 15.06.1999 korralduse 1308-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 15.06.1999 korralduse 1308-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 114”
preambula ja punktide 1, 2, 3 ja 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Õhtu tn 35

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Oja tn 94

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Energetik-1, Mesilase tn 39

Esitaja: 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Vesna, Lume tn 50

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

42. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 125

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Jugla Aiad-2, Tule tn 125

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Puuvilla tn 13

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

kaasomand

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

44. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kadastiku tn 57a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aktsiaselts SKIVERS HIDES

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

45. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine: Kultuuriosakond
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet,
Sotsiaalabiamet, Linnavara-ja majandusamet

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

46. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine Sotsiaalabiamet

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

47. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi linnavara

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005

48. Vara üleandmine

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Kultuuriosakonna bilanssi (Narva Eesti Gümnaasiumi jaoks) linnavara summas 24209 krooni

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.10.2005