PrindiAbi

09.06.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud korraldus 419-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

2. Tänavate sulgemise tasu tagastamine (Eesti ESM OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud korraldus 420-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

3. Lidl Eesti OÜ poolt esitatud vaide Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 2

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lidl Eesti OÜ poolt esitatud vaide Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine ning
Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ muutmine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud korraldus 421-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

4. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10
„Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit, Narva Linnavalituse liiget Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

5. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud korraldus 422-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

6. Koolide töökorraldusest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Töökorras 28.05.2021 vastu võetud korraldus 423-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.05.2021

7. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine

Otsus/tulemused:
Töökorras 31.05.2021 vastu võetud korraldus 424-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.05.2021

8. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (A. Daumani 38, Narva linn)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 01.06.2021 vastu võetud korraldus 425-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.06.2021

9. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 01.06.2021 vastu võetud korraldus 426-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.06.2021

10. Volitamine (V. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 01.06.2021 vastu võetud korraldus 427-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2021

11. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Y.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 01.06.2021 vastu võetud korraldus 428-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2021

12. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (E.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 03.06.2021 vastu võetud korraldus 429-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2021

13. Volitamine (T.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 03.06.2021 vastu võetud korraldus 430-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2021

14. Volitamine (L. N. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Töökorras 03.06.2021 vastu võetud korraldus 431-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.06.2021

15. Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 03.06.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2021

16. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist linnavara tasuta võõrandamiseks SA-le Narva Linna Arendus vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2021

17. Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 07.06.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.06.2021

18. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 “Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 08.06.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 “Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.06.2021

19. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 432-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

20. Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2021

21. Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktor Kaie Ennot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2021

22. Sundvalduse seadmine Soldino tee 2, Soldino tee 11, Kadastiku kinnistutele Telia Eesti AS kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sundvalduse seadmine Soldino tee 2, Soldino tee 11, Kadastiku kinnistutele Telia Eesti AS kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 433-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

23. Mätta tn 9a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Mätta tn 9a maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 434-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

24. 5. Paemurru tn 21a maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

5. Paemurru tn 21a maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 435-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

25. Aiandusühistu GVOZDIKA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Õlelille tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistu GVOZDIKA üldmaa
ostueesõigusega erastamine
(Õlelille tn 17)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 436-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

26. Lavretsovi tn 8a teenindusmaa ja maa sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 437-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

27. Vaeselapse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vaeselapse tn 1 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 438-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 ja 91 krundile päikesepargi rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 439-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 13a, Paul Kerese tn 17b, Suur-Aguli tn 8c, Suur-Aguli tn 7, Linda tn 16a, Linda tn 20 krundile ja Suur-Aguli tänavale elektripaigaldise rajamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Paul Kerese tn 13a, Paul Kerese tn 17b, Suur-Aguli tn 8c, Suur-Aguli tn 7, Linda tn 16a, Linda tn 20 krundile ja Suur-Aguli tänavale elektripaigaldise rajamine ning Paul Kerese tn 13a ja Suur-Aguli tn 8c krundil olemasolevate alajaamade lammutamine)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 440-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

30. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 59, Soldino tee L6, Elektrijaama tee 101 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 441-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

31. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 31, Õhu tn 3, Õhu tn 7, Õhu tänav T1, Õhu tänav T2, Rakvere tänav J4, Rakvere tn 30b krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 442-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

32. Kasutusloa andmine (Mureli tn 4)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Mureli tn 4

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 443-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

33. Kasutusloa andmine (Männi tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Männi tn 13 püstitatud eramule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 444-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

34. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 445-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

35. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu nõusoleku andmise kohta Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liige) Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2021

36. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 5-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 446-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.06.2021

37. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 16-73 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 447-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

38. Narva Linnavalitsuse 30.10.2013 korralduse nr 1081-k „Munitsipaaleluruumi Grafovi tn 18-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 448-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

39. Narva Linnavalitsuse 28.04.2021.a korralduse nr 303-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 449-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

40. Munitsipaalkorteri aadressil 26. Juuli tn 1-24 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 450-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

41. Munitsipaalkorteri aadressil Malmi tn 3-40 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 451-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

42. Munitsipaalkorteri aadressil Rakvere tn 34-30 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 452-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

43. Volitamine N.K asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 453-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

44. Volitamine T.S asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 454-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

45. Narva Linnavalitsuse 03.10.2018.a korralduse nr 823-k "Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 455-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

46. Narva linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a korralduse nr 03/752 „Hoolduse seadmine (hooldatav V.A.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 456-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

47. Hoolduse seadmine E.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 457-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

48. Hoolduse seadmine V.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 458-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

49. Hoolduse seadmine V.Z.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 459-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

50. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 460-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

51. Hoolduse seadmine L.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 461-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

52. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 462-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

53. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 463-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

54. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 464-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

55. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 465-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

56. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2021

57. Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruse nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.06.2021

58. Piletihindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 466-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021

59. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ HC Meteor, MTÜ Spordiklubi Evail-Athletics ja MTÜ Hokiklubi Narva Stars)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 467-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.06.2021