PrindiAbi

07.07.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Avaliku ürituse «Narva 1+1 rahvasprint 2021» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 02.07.2021 vastu võetud korraldus nr 512-k
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2021

2. Ehitusloa andmine (Linda tn 16, Linda tn 16a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Linda tn 16, Linda tn 16a

Otsus/tulemused:
Töökorras 02.07.2021 vastu võetud korraldus nr 513-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.07.2021

3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 514-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

4. Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine
(Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 515-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

5. Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 516-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

6. Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (2. Jõesuu tänava kraav, Kulgusadama kraav V2, Mureli kraav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 517-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

7. Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (1. Paemurru tn 21, P. Kerese tn 74, Tiigi tn 3, Tiigikalda)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 518-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

8. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine ...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine täpsustatud Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Rakvere ja Puškini tn nurga detailplaneeringu alusel)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 519-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 13a avaliku parkimisplatsi rajamine lasteaia Cipollino tarbeks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 520-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 521-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

11. Ehitusloa andmine (Karja tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Muusikakooli hoone sissepääsu ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 522-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

12. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59 // 91)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Päikesepargi rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 523-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

13. Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Üksikelamu püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikute ehitiste rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 524-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

14. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Fassaadide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 525-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

15. Ehitusloa andmine (Viktoria tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Suvila ja abihoone püstitamiseks ning selle teenindamiseks vajalikute ehitiste rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 526-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

16. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 527-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

17. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 528-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

18. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 529-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

19. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-83 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 530-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

20. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 26-63 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 531-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

21. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 532-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

22. Avaliku ürituse «Midsummer» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 533-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

23. Avaliku ürituse «Narva laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 534-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

24. Avaliku ürituse «Narva suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 535-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

25. Avaliku ürituse « Pumptrack Party‘21» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 536-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

26. Volitamine (J. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 537-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

27. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.B.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 538-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

28. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 539-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

29. Hoolduse seadmine V.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 540-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

30. Hoolduse seadmine A.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 541-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

31. Hoolduse seadmine G.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 542-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

32. Hoolduse seadmine Z.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 543-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

33. Hoolduse seadmine T.J.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 544-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

34. Hoolduse seadmine V.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 545-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

35. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 546-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

36. Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207-k „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 547-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

37. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 548-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021

38. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 549-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.07.2021