PrindiAbi

21.07.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 12.07.2021 vastu võetud korraldus nr 550-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.07.2021

2. Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.07.2021 vastu võetud korraldus nr 551-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2021

3. Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.07.2021 vastu võetud korraldus nr 552-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2021

4. Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 13.07.2021 vastu võetud korraldus nr 553-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.07.2021

5. Volitamine (I. E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.07.2021 vastu võetud korraldus nr 554-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2021

6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.07.2021 vastu võetud korraldus nr 555-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2021

7. Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 14.07.2021 vastu võetud korraldus nr 556-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.07.2021

8. Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Töökorras 19.07.2021 vastu võetud korraldus nr 557-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.07.2021

9. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 558-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

10. Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 559-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

11. Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse
seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse
seadmise menetluse lõpetamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

12. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva administratiivhoone ümberehitamiseks päikeseelektrijaama katusele paigaldamisega

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 561-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

13. Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 562-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.07.2021

14. Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 563-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 564-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

16. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 27b // Paul Kerese tänav J1 // Paul Kerese tänav J2 // Paul Kerese tänav L2 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paul Kerese tn 27b // Paul Kerese tänav J1 // Paul Kerese tänav J2 // Paul Kerese tänav L2 asuvatele kinnistutele tankla ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 565-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

17. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 99)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Elektrijaama tee 99 (katastriüksuse tunnus 51106:001:0243) kinnistul rajatud drenaažikuivendussüsteemi kasutusele võtmine.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 566-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

18. Kasutusloa andmine (Vihma tn 20, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vihma tn 20 püstitatud üksikelamule.

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 567-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

19. Narva Linnavalitsuse 13.06.2018.a korralduse nr 495-k "Hoolduse seadmine (hooldatav H.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 568-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

20. Narva Linnavalitsuse 14.10.2020.a korralduse nr 699-k "Hoolduse seadmine (hooldatav R.V.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 569-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

21. Narva Linnavalitsuse 17.03.2021.a korralduse nr 173-k "Hoolduse seadmine (hooldatav T.T.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

22. Hoolduse seadmine G.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 571-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

23. Hoolduse seadmine H.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 572-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

24. Hoolduse seadmine R.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 573-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

25. Hoolduse seadmine M.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 574-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

26. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

27. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud määrus nr 10
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

28. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

29. Avaliku ürituse «Narva Prisma suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

30. Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 578-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

31. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 579-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

32. Avaliku ürituse „LIPA summer FEST” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 580-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

33. Avaliku ürituse «Philly Joe´s jazz kontsert» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 581-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

34. Linnavara tasuta kasutusse andmine Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 582-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

35. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Pipes Building OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 583-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

36. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 584-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021

37. Avaliku ürituse „Station Narva 2021” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 585-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.07.2021