PrindiAbi

04.08.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2021 vastu võetud korraldus nr 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2021

2. Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2021 vastu võetud korraldus nr 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.07.2021

3. Avaliku ürituse „26. Juuli tänava pidu” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 23.07.2021 vastu võetud korraldus nr 588-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.07.2021

4. Avaliku ürituse «Perepiknik» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.07.2021 vastu võetud korraldus nr 589-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2021

5. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.Ž.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.07.2021 vastu võetud korraldus nr 590-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.07.2021

6. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.07.2021 vastu võetud korraldus nr 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.07.2021

7. Hoolduse seadmine M.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 592-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

8. Hoolduse seadmine I.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 593-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

9. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit (Narva Linnavalitsuse liiget) Jelena Vassiljevat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2021

10. Narva Muuseumi vara võõrandamine ja linnaasutuse Narva Muuseum tegevuse lõpetamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva Muuseumi vara võõrandamine ja linnaasutuse Narva Muuseum tegevuse lõpetamine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnvalituse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2021

11. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Täiskasvanute Kool)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

12. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 595-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

13. Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 596-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

14. Ehitusloa andmine (Tule tn 54)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Puurkaevu rajamiseks

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 597-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 599-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

17. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 600-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

18. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 601-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

19. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 602-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

20. Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 603-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

21. Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 604-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

22. Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 605-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

23. Avaliku ürituse «Taime laat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 606-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

24. Avaliku ürituse „Narva jõe päev” loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

26. "Narva linna arengukava aastateks 2008–2024" muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija, Jelena Golubeva

Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saija antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2021

27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 609-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.08.2021

28. Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus nr 610-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.08.2021