PrindiAbi

18.08.2021 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 50b

Otsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2021 vastu võetud korraldus nr 611-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2021

2. Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Töökorras 10.08.2021 vastu võetud korraldus nr 612-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 10.08.2021

3. Narva linnavalitsuse 07.07.2021 korralduse nr 528-k konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 12.08.2021 vastu võetud korraldus nr 613-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 13.08.2021

4. Valimisjaoskondade moodustamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Töökorras 16.08.2021 vastu võetud määrus nr 11
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.08.2021

5. Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

6. Narva Linnavalitsuse 04.08.2021.a korralduse nr 602-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 614-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

7. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust...)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust Narva Linnavalitsuse 05.08.2015. a korraldusega nr 854-k kehtestatud Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on täpsustatud kuni 10% hoonestusala suuruse; arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

8. Koha-aadressi määramine (Tehase tn 5a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

9. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Kadastiku, Soldino tee 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

10. Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (Elektrijaama tee 3, Uus põik 2a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 37 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

12. Ehitusloa andmine (Kiriku tn 7 // 9 // Igor Grafovi tänav L2 // Igor Grafovi tänav T2 // I. Grafovi tn 24).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Aleksandri Suurkiriku asuva hoone laiendamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

13. Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 2 // 5 // 8 // Äkkeküla tee 8 // Äkkeküla tee 12 // Jalgratta tee L2 // Väike-Äkke).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Äkkeküla tee 12 kinnistule asuva suusastaadioni koos lasketiiruga ümberehitamiseks ning Jalgratta tee 2 // 5 // 8 // Äkkeküla tee 8 // Jalgratta tee L2 // Väike-Äkke kinnistutele avalikult kasutatavate suusastaadioni rajade ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

14. Ehitusloa andmine (Papli tn 41)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Papli tn 41

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

15. Ehitusloa andmine (Jääraku tn 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila laiendamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

16. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt J4 // 5. Roheline tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kõnniteede püstitamiseks, sõidutee ümberehitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

17. Ehitusloa andmine (Piiri tn 33)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

18. Kasutusloa andmine (Vihma tn 23, Narva)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Vihma tn 23 püstitatud eramule.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

19. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 61a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Elektrijaama tee 61a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

20. Kasutusloa andmine (Tasane tn 21)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tasane tn 21

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka tn 6 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 17 krundile avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

24. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva

Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. 30.07.2021 vabastati teenistusest Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitseosakonna spetsialist, sotsiaalkomisjoni sekretär Jelena Kolesnikova tema enda algatusel. Seoses sellega on vajadus muuta Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

25. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

26. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

27. Narva Linnavalitsuse 18.04.2018.a. korralduse nr 314-k "Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

28. Hoolduse seadmine L.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

29. Hoolduse seadmine I.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

30. Hoolduse seadmine E.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

31. Hoolduse seadmine L.N.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

32. Ehitusloa andmine (Paul Kerese väljak // Tuleviku tänav).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sademevee ja drenaaži torustike rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

33. Narva Linnavalitsuse 31.03.2021 korralduse nr 225-k „Munitsipaaleluruumi Vaivara tn 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine, SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine ning eluruumi üürilepingu sõlmimine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

34. Avaliku ürituse «Narva Promenaadi Ööjooks 2021» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

35. Avaliku ürituse « Ajaloofestival „Tähelepanu! 1991! Start!“» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

36. Avaliku ürituse „Iseseisvuse lapsed“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

37. Avaliku ürituse „Sõida tasa üle silla“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

38. Avaliku ürituse «Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

39. Avaliku ürituse „Narva Suvepäevad“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

40. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Rahvusvaheline Merespordi Föderatsioon)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

41. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi Viru Sputnik)

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

42. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

43. Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

44. Narva Lasteaia Potsataja direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria LutusOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

45. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

46. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

48. Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 490-k „Munitsipaaleluruumi Turu tn 3-110 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021

49. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2021