PrindiAbi

02.02.2022 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 10 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Lasteasutuse hoone ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
25.01.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 56-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 25.01.2022

2. Sisekonkursi väljakuulutamine Narva Linnamajandusameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Sisekonkursi väljakuulutamine Narva Linnamajandusameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.01.2022 vastu võetud korraldus nr 57-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2022

3. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 25.01.2022 vastu võetud korraldus nr 58-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2022

4. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.01.2022 vastu võetud korraldus nr 59-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2022

5. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 26.01.2022 vastu võetud korraldus nr 60-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2022

6. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J.SkulatšovaOtsus/tulemused:
Töökorras 26.01.2022 vastu võetud korraldus nr 61-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 26.01.2022

7. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.01.2022 vastu võetud määrus nr 1
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.01.2022

8. Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusega nr 88 kehtestatud detailplaneeringu „Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

9. Jugla tee L1 maaüksuse ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Jugla tee L1 maaüksuse ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 62-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

10. Ehitusloa andmine (Tapamaja tn 7 // 9 // 11 // 13 // 15 // 17 // 19 // 21 // 23 // 25 // 27 // 29 // Aleksei Juhhanovi tänav // Aleksei Juhhanovi tänav J1 // Tapamaja tänav J1 // Tapamaja tänav T1 // Tapamaja tänav T2).

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hooldekodude ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 63-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

11. Ehitusloa andmine (I. Grafovi tn 20 // 24 // Kiriku tn 7 // 9 // Igor Grafovi tänav L2 // Igor Grafovi tänav T2 // Kiriku tänav L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avaliku parkla ja juurdepääsutee rajamiseks ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 64-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

12. Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 119)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Puurkaevu püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 65-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

13. Kasutusloa andmine (Albatrossi tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Albatrossi tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 66-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

14. Kasutusloa andmine (Kaare tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kaare tn 14 asuvale aiamajale ja majandushoonele

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

15. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 13-25 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 7-57 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

17. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 5-25 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

18. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 8-59 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

19. Munitsipaalkorteri 26. Juuli tänav 7-139 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

20. Munitsipaalkorteri Rahu tänav 28a-17 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

21. Munitsipaaleluruumi Spordi tänav 4-3 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

22. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 32-51 ja Aleksander Puškini tänav 26-5 Narvas

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

23. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

24. Munitsipaalkorteri aadressil Tallinna mnt 25-31 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

25. Pärandvara võõrandamine korduval kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

26. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste 40b, Pähklimäe 3a, Rahu 34b, Rahu 32a, Kangelaste 10e, Kangelaste 6b, Kangelaste 38, Kangelaste 44b, Kangelaste J4, Kangelaste 40a koormamine isikliku kasutusõigusega A

Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 12
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

27. Narvas Rakvere tänav L3 asuva linnavara kasutusse andmine (OÜ Arstikeskus Confido)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

28. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 81-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

29. Volitamine (N. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 82-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

30. Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 83-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

31. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 84-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

32. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 85-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2022

33. Narva Linnavalitsuse 23.01.2019.a korralduse nr 26-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.P.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 86-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.02.2022

34. Narva Linnavalitsuse 06.02.2019.a korralduse nr 62-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.Š.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 87-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

35. Narva Linnavalitsuse 17.02.2021.a korralduse nr 93-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 88-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

36. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 89-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

37. Hoolduse seadmine M.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 90-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

38. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 91-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

39. Hoolduse seadmine A.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 92-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

40. Hoolduse seadmine E.E.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 93-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

41. Hoolduse seadmine Ž.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 94-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

42. Hoolduse seadmine N.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 95-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

43. Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

44. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke sõimerühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 96-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

45. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 97-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

46. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 98-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

47. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

48. Narva Linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 28-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 99-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

49. Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ avatud hankemenetluse korraldamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 100-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022

50. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 101-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2022