PrindiAbi

02.03.2022 - Korraline istung


E-istung (09.11.2020 linnapea käskkiri nr 1.6/10880)


1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võidu pr 17 korterelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Töökorras 18.02.2022 vastu võetud korraldus nr 160-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.02.2022

2. Osakasutusloa andmine (Hariduse tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Töökorras 21.02.2022 vastu võetud korraldus nr 161-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

3. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Töökorras 22.02.2022 vastu võetud korraldus nr 162-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.03.2022

4. Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.02.2022 vastu võetud korraldus nr 163-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2022

5. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 28.02.2022 vastu võetud korraldus nr 164-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.02.2022

6. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord” vastu võtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saijat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

7. Koha-aadressi määramine (Aleksei Juhhanovi tn 13)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 165-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viru tn 3 avaliku parkimisplatsi rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 166-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

9. Ehitusloa andmine (Raudsilla tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Korterelamu, parkla hoone ning nende teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 167-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

10. Ehitusloa andmine (Mulla tn 30)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Suvila ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 168-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

11. Kasutusloa andmine (Sõpruse tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1 kinnistul lähiaadressil Sõpruse tn 5 asuvale hoonele (paadigaraažile - ehitisregistri kood 121373089)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 169-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

12. Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 2d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

A. Daumani tn 2d

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 170-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

13. Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõud Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

14. Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2022-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse "Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2022-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse "Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2022-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

15. Narva linna omandis olevate kinnistute Nahavabriku tänav L2 ja Elektrijaama tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 171-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

16. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Pähklimäe tn 3, Kangelaste pr L2, 16a, T4, 8d, T1, L4, L3, J3, J1 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 172-k
Dokumente: 23
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

17. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult „Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

18. Narva Linnavalitsuse 04.04.2018.a korralduse nr 277-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.F.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 173-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

19. Hoolduse seadmine K.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 174-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

20. Hoolduse seadmine I.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 175-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

21. Hoolduse seadmine A.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 176-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

22. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 177-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

23. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 178-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

24. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste

Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 179-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022

25. Hankekomisjoni moodustamine hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" läbiviimiseks

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 180-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.03.2022

26. Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri SaijaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2022

27. Sihtasutuse Narva linnaleht lõpetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija

Sihtasutuse Narva linnaleht lõpetamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sihtasutuse Narva linnaleht lõpetamine“ vastu võtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2022

28. Volitamine (M. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 181-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2022

29. Volitamine (S. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 182-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.03.2022

30. Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova

Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna jäätmekava aastateks 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2022