PrindiAbi

04.05.2022 - Erakorraline istung


9.00 Narva Linnavalitsuse I korruse konverentsisaal


1. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 339-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

2. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme nimetamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme nimetamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 340-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

3. Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

4. Karja tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Karja tn 2 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 341-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

5. Aniliini tn 45 maaüksusele sihtotstarbe määramine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 342-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

6. Maa-alade kasutamine kevadlaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 343-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

7. Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

8. Narvas Energia tn 4b hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing KLUBI STEPIHUNT)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 344-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

9. Avaliku ürituse „Tallinn - Narva Music Week 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

10. Avaliku ürituse „Euroopa päev 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 346-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

11. Avaliku ürituse „Kevadlaat 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

12. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

13. Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 348-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

14. Narva linna 2022. aasta lisaeelarve (I muutmine)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

15. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 349-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022

16. Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva linna Ukraina kaasmaalaskond)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 350-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.05.2022