PrindiAbi

11.05.2022 - Korraline istung1. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 351-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

2. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (AS Narva Bussiveod)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 352-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

3. Narva linna omandis oleva kinnistu Kulgusadama tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks Siseministeeriumi kaudu

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 353-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

4. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 354-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

5. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kehtivat üldplaneeringut muutva Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

6. Rahu tn 31 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Rahu tn 31 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 355-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haigla tn 5 ajutise avaliku parkimisplatsi rajamine)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 356-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn 38, 40, 42, 44 tööstushoone püstitamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 357-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

9. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 4 // 26. Juuli tn 4a // 26. Juuli tänav // Proletariaadi tänav L3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Poksi-, tribüüni- ja värava hoonete püstitamiseks, lasketiiruhoone, alajaama ja sauna ümberehitamiseks, piirdeaeda ehitisregisti koodiga 220550424 ja hoone ehitisregistri koodiga 118010519 lammutamiseks ning staadioni teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 358-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

10. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Soldino Gümnaasiumi hoones köögiruumide ventilatsioonisüsteemide ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 359-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

11. Ehitusloa andmine (Rahnu tn 3)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 360-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

12. Kasutusloa andmisest keeldumine (Aasa tn 8)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aasa tn 8

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 361-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

13. Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

14. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmas

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 362-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

15. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 363-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

16. Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatava asendushooldusteenuse maksumuse kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 364-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

17. Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt osutatavate teenuste raames toitlustamise maksumuse kehtestamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 365-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

18. Volitamine (M. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 366-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

19. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 367-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

20. Narva Linnavalitsuse 19.08.2020.a korralduse nr 525-k "Hoolduse seadmine (hooldatav Y.B.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 368-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

21. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 147-k "Hoolduse seadmine (hooldatav K.L.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 369-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

22. Hoolduse seadmine S.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 370-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

23. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 371-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

24. Hoolduse seadmine E.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 372-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

25. Hoolduse seadmine E.I.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 373-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022

26. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 374-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.05.2022

27. Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2022.aasta eelarve täitmisest 3 kuu eest.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.05.2022