PrindiAbi

16.11.2005 - Korraline istung1. Kohalike teede ja tänavate loetelu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet

Taotleti 10.11.05 küsitluse korras vastuvõtmist hr Nikolajevi poolt.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja kinnitamiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

2. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Vastu võetud korraldus 1147-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

3. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda tubakatoodete jaemüügi õigus:
OÜ LACTIC MUST, TANATANTE, ALEKSTAL, FIE IRINA SOLOVJOVA.
Võtta vastu korraldus nr 1148-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

4. Ostueesõiguse teostamisest loobumine (mõtteline osa ehitisest Rakvere 16, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2005

5. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2005

6. Narva linna bussiliinide riigieelarve toetuse jaotamise kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2005

7. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule

Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

8. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna, Paju Kooli, Pähklimäe ja Soldino Gümnaasiumi bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

9. Tingimusliku nõusoleku andmine maavara kaevandamise loa taotlemise kohta

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Protokolliliselt otsustati saata eelnõu läbivaatamiseks volikogusse
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2005

10. Narva linna kasuks isikliku kasutusõigusega koormamise lepingu sõlmimine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

11. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Joala tn 30, Narva

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2005

12. Volitusest kasutusliisingu lepingu sõlmimiseks

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005

13. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Jevgeni Ušakov’i hooldajat ANATOLI UŠAKOV’it vormistama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud ja tema hooldusperekonnas viibivale alaealisele JEVGENI UŠAKOV’ile sotsiaaltoetuse ja toitjakaotuspensioni Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas ja kasutama pensioni lapse huvides.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

14. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse juhataja Leena Auväärt’i esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse kasvandiku ALEKSEI TIMOFEJEV’i huve.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

15. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Svetlana Loginova’t vormistama Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele Narva Lastekodu kasvandikule ANDREI NIKOLAJEV’ile toitjakaotuspensioni.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse juhataja Leena Auväärt’i esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse kasvandiku KONSTANTIN MIRONENKO huve

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Sergei Lahmanov’i avama alaealisele GURGEN MINASJAN´ile pangas arveldusarve.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Svetlana Loginova’t vormistama Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealisele Narva Lastekodu kasvandikule STANISLAV DEMICHEV’ile töövõimetuspensioni

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

19. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabaimet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Volitada Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse juhataja Leena Auväärt’i esindama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Tallinna Lastekodu Lasnamäe Keskuse kasvandiku KRISTINA DMITRIJEVA huve.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

20. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Jelizaveta Sergejeva’le poja Raimond Sergejev’i lastetoetuse maksmine

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

21. Perekonnanime muutmine.

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Lubada muuta alaealisel Viktoria Kavunova´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Lazareva.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Angelina Rastygina hooldajaks Fyodor Rastrygin.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Ernst Polivanov hooldajaks Niina Davõdovskaja

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

24. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionäri Nonna Matsuk hooldajaks Eduard Šmitas.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

25. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Vladimir Kurykhalov hooldajaks Natalja Gabran.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

26. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Valentina Kapajeva hooldajaks Aleksandr Pavlovski

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

27. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionäri Zinaida Dedukh hooldajaks Tamara Fefilova

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

28. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Natalia Builova hooldajaks Tatjana Skipidarova.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

29. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionär Sergei Bakin hooldajaks Raisa Bobkova.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

30. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Määrata pensionäri Raissa Artjomova hooldajaks Liidia Sizova.

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

31. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Sirje Sirnask

Lõpetada 09.01.2002.a Sillamäe Linnavalitsuse korraldusega nr.6-k Vladimir Kurõhalov üle seatud hooldust hooldaja Evgeniya Kovaleva poolt hooldatava isiku avalduse alusel

 
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.11.2008

32. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Joala 26 elamu korteri (korter 4) rekonstrueerimiseks;
2.Kreenholmi 52 poolelioleva hoone täielikuks lammutamiseks;
3. Puškini tn.20 korter nr. 35 rekonstrueerimiseks büroorumideks;
4. Kulgu 5 tööstushoone laiendamiseks;
5. 26.Juuli-Kadastiku tn asuva karjääri veepinna alandamise torustiku ehitamiseks;
6. Kreenholmi 45 õppekorpuse rekonstrueerimiseks.

Otsus/tulemused:
Ehitusloa väljaandmine Kulgu 5 tööstushoone laiendamiseks metalltoodete valmistamiseks edasi lükata.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005

33. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Aiandusühistu RADOST Rõõmu tn. 34 asuv aiamaja;
2.Aiandusühistu BALTIKA Palavuse tn. 37 asuv aiamaja ja garaaž;
3.Aiandusühistu VIKTORIA Viktoria tn. 27 asuv aiamaja;
4.Aiandusühistu SVETOFOR Kaevu tn. 270 asuv aiamaja;
5.Aiandustühistu SUUR PRIMORSKOE Pingviini tn. 75 asuv aiamaja;
6.Aiandusühistu VIŠNJA Sõstra tn. 17 asuv aiamaja ja majandusehitis;
7.Aiandusühistu RUBINI AED Jää tn.3 asuv aiamaja, majandusehitis ja garaaž;
8. Virmalise 19- AÜ Rubini Aed asuv ajamaja;
9. Rukkilille 57– AÜ Družba Plus asuv ajamaja saun ja kuur;
10. Majaka 30 - AÜ Anil asuv ajamaja;
11.Sõpruse 11 – AÜ Vesiliilia asuv saun ja garaaž;
12 .Kannikese 62 – AÜ tervis Plüs asuv ajamaja;
13. Lavretsovi 9 hoone rekonstrueeritud hotelliks;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.11.2005

34. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse AÜ Elektron, Sädeme tn 20, AÜ Elektron, Sädeme tn 20a

Esitaja:

Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
AÜ Elektron, Sädeme tn 20, AÜ Elektron, Sädeme tn 20a

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

35. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 56

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Aku tn 15, AÜ Elektron, Aku tn 15a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Voolu tn 2, AÜ Elektron, Voolu tn 2a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Elektron, Voolu tn 2,
AÜ Elektron, Voolu tn 2a

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

38. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Sädeme tn 7,AÜ Elektron, Sädeme tn 7a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Elektron, Sädeme tn 7,
AÜ Elektron, Sädeme tn 7a

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

39. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Punane Moon, Haraka tn 20

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

40. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Kajaka tn 18

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

41. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Pääsukese tn 15

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

42. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Anil, Aniliini tn 37

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 91

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

44. Narva Linnavalitsuse 25.08.2004 korralduse 847-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 25.08.2004 korralduse 847-k
“Teenindusmaa määramine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Jõesuu tn 5” preambula ja
punkti 4 muutmine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

45. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

AÜ Metsaonnid,Varsakabja tn.18

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

46. Detailplaneeringu algatamine Rahu tn 7

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

47. Detailplaneeringu algatamine Daumani 2a ja 2b maa- alal.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

48. Detailplaneeringu algatamine Daumani 2c maa- alal.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

49. Detailplaneeringu algatamine Daumani tn 14 maa- alal.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Valguse tn 19, AÜ Elektron, Valguse tn 19a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Elektron, Valguse tn 19,
AÜ Elektron, Valguse tn 19a

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Ptšela, Õietolmu tn 6

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 155

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

53. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 153

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

54. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1002-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1002-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Baltika, Oja tn 94”
punkti 3 täiendamine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

55. Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1001-k muutmine

Esitaja:

Narva Linnavalitsuse 05.10.2005 korralduse 1001-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Hele tn 105”
punkti 3 täiendamine

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

56. Kulgu tammi 1 maa riigi omandisse jätmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

57. Kasutuslubade andmine või andmisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Suur 7 elamu katus ja fassaad rekonstrueeritud

Otsus/tulemused:
Vastu võetud korralduses 1177-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

58. Kirjaliku nõusoleku andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Aiandusühistu VESNA Mulla tn. 207 majandusehitise püstitamiseks;
2.Rakvere 89 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
3.Kangelaste 5 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
4.Aiandusühistu PUNANE MOON Harka tn. 14 sauna laiendamiseks;

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.11.2005

59. Ehituslubade andmine või andmisest keeldumine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kulgu 5 tööstus hoone laiendamiseks metalltoodete valmistamiseks;
2. 26 Juuli – Kadastiku tn. Narva linnas asuva karjääri veepinna alandamiseks torustiku ehitamiseks

Otsus/tulemused:
Ehitusloa väljaandmine Kulgu 5 tööstushoone laiendamiseks metalltoodete valmistamiseks lükata edasi.

Punkt 2 vastuvõetud korraldusega nr 1176-k.
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

60. Detailplaneeringu algatamine Daumani 4a maa- alal.

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

61. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Amet

Kraavi tn.7

 
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

62. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri -ja Linnaplaneerimise Amet

Oru 9A; Haigla tn. 1; Tallinna mnt. 26

 
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

63. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Palavuse tn.24; Oru tn.44; Puuvila tn.13; Jõesuu tn.24A-4,7,9; Kangelaste pr.19-44; Kangelaste pr.25-3

 
Dokumente: 9
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

64. Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 maa-ala detailplaneeringu nimetuse ja lähteülesande muudatuse kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu nimetuse ja projekteerimispiiride muudatus.

Otsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

65. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 45

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

NARVA GARAAŽIÜHISTU SEVERNÕI-6

 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

66. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 55d

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

aktsiaselts Narva Bussiveod

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

67. Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri AmetOtsus/tulemused:
Otsustati saata kinnitamiseks volikogusse.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

68. Narva Muusikakooli põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

69. Narva Koorikooli põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

70. Narva Kreenholmi Muusikakooli põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

71. Narva Kunstikooli põhikirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

72. Korralduse nr. 324-k täitmisest

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

73. Haridusasutuste tegevuskulude kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.11.2005

74. Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise korra kinnitamine ning 28.10.2004.a. kinnit

Esitaja: KultuuriosakondOtsus/tulemused:
Saata läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 29.11.2005

75. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Sotsiaalabiameti bilanssi linnavara summas 26616,90 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2005

76. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi linnavara summas 48427,97 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

77. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ameti bilanssi linnavara summas 32858,47 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

78. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Volikogu kantselei bilanssi linnavara summas 13300,00 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

79. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Kultuuriosakonna bilanssi linnavara summas 28235,59 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.11.2005

80. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine Linnavara-ja majandusamet(ümberpaigutamine on eelarvest – 1,04 %)

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005

81. Reservfondist vahendite eraldamine - uus variant 15.11.2005.a.

Esitaja: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine : Kultuuriosakond,
Narva Linnakantselei, Sotsiaalabiamet

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005

82. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 55f

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Aktsiaselts Narva Bussiveod

 
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005

83. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist

Esitaja: Irina Shvets

Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti bilanssi linnavara summas 12703,39 krooni.

 
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.11.2005