PrindiAbi

17.08.2022 - Korraline istung1. Hoolduse seadmine V.C.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 554-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

2. Hoolduse seadmine N.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 555-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

3. Hoolduse seadmine S.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 556-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

4. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 557-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

5. Hoolduse seadmine Z.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 558-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

6. Hoolduse seadmine L.O.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 559-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

7. Hoolduse seadmine I.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 560-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

8. Hoolduse seadmine J.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 561-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

9. Narva Linnavalitsuse 22.08.2018. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalhuvikoolide õpperühmade suurused ja moodustamise alused“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 8
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

10. Narva Linnavalitsuse 30.03.2022. a korralduse nr 248-k „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 562-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

11. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 563-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

12. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 564-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

13. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 565-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

14. Vaide Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 15.09.2021 ettekirjutus- hoiatuse nr 1-13.2/2404/21 kehtetuks tunnistamiseks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vaide Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 15.09.2021 ettekirjutus- hoiatuse nr 1-13.2/2404/21 kehtetuks tunnistamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 566-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

15. Valguse tn 32 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 567-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

16. Kompassi tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 568-k

Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tasane tn 21 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 569-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kompassi tn 20 sauna laiendamine üle 33% ning selle ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 570-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

19. Ehitusloa andmine (Põllu tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiamaja ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 571-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

20. Ehitusloa andmine (Viru tn 9a // Viru tn 9b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hoonete lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 572-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

21. Ehitusloa andmine (Vaksali tn 19 // A. Puškini tn L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Hoone ehitisregistri koodiga 118004995 laiendamiseks ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ümberehitamiseks ja püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 573-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

22. Kasutusloa andmine (P. Kerese tn 42 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

P. Kerese tn 42

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 574-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

23. Kasutusloa andmine (Hariduse tn 11)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 575-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

24. Kasutusloa andmine (M. Maslovi tn 3a )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

M. Maslovi tn 3a

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 576-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.08.2022

25. Munitsipaaleluruumi Rakvere tn 91 - 146 Narvas sotsiaaleluruumiks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 577-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

26. Narva Linnavalitsuse 25.05.2022.a korralduse nr 398-k «Munitsipaaleluruumide üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 578-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

27. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 579-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

28. Munitsipaalkorteri aadressil Albert-August Tiimani tänav 2-108 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 580-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

29. Munitsipaalkorteri aadressil Pähklimäe 7-106 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 581-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

30. Munitsipaalkorteri aadressil Energia tänav 1-3 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 582-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

31. Munitsipaalkorteri aadressil Võidu prospekt 3-5 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 583-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

32. Munitsipaalkorteri aadressil Võidu prospekt 7-2 Narvas üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 584-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

33. Munitsipaalkorteri Rüütli tänav 2-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 585-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

34. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 38a-128 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 586-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

35. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 587-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

36. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 8a-26 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 588-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

37. Narvas P. Kerese tn 48a asuva linnavara kasutusse andmine (Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 589-k

Linnavalitsuse liige Irina Smirnova taandas end antud küsimuse otsustamisest.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

38. Narvas Kangelaste prospekt 10e asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 12 korteriühistu)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 590-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

39. Tulemuste kinnitamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 591-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

40. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus 592-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

41. Avatud hankemenetluses riigihanke “ Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd ” (viitenumber 247885, e-menetlus) tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 593-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

42. Narva linna Sotsiaalabiameti direktori teenistusest vabastamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Vabastada Narva linna Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva teenistusest 19.08.2022

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 594-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022

43. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena VassiljevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus 595-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.08.2022