PrindiAbi

31.08.2022 - Korraline istung1. Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 9
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

2. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 10
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

3. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 598-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

4. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 599-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

5. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 600-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

6. Volitamine (S. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 601-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

7. Narva Linnavalitsuse 25.06.2020.a korralduse nr 421-k "Hoolduse seadmine (hooldatav O.C.)" kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 602-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

8. Hoolduse seadmine V.V

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 603-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2022

9. Hoolduse seadmine L.B

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 604-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.09.2022

10. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 198-k „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 605-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

11. Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (Lidl Eesti OÜ)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 606-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

12. Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

13. Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

14. Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 119)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Üksikelamu ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 607-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

15. Audiitori määramine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

16. Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 608-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 609-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

18. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 610-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022

19. Narva Linnavalitsuse seisukoht rahvaalgatuse korras esitatud volikogu otsuse eelnõu „Monumendist Tank T-34“ kohta

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 2 edastada volikogule lahendamiseks rahvaalgatuse korras esitatud volikogu otsuse eelnõu „Monumendist Tank T-34“ koos sellele lisatud allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekirjaga ja linnavalitsuse seisukohaga.

2. Volitada linnapead Katri Raiki antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 31.08.2022