PrindiAbi

14.09.2022 - Korraline istung



1. Narva metskond 82 liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

2. Koha-aadressi määramine (Vestervalli tn 15b)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 615-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

3. Meedikute-Põldkannikese kraav V2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Meedikute-Põldkannikese kraav V2 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 616-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

4. Osja tänav // Piibelehe tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Osja tänav // Piibelehe tänav kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 617-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

5. Meedikute tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Meedikute tänav kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 618-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

6. Pruuka kraav V4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pruuka kraav V4 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 619-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

7. Pruuka kraav V6 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pruuka kraav V6 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 620-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

8. Pruuka kraav V8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pruuka kraav V8 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 621-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

9. Pruuka kraav V9 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Pruuka kraav V9 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 622-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

10. Viktoria tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Viktoria tänav kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 623-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

11. Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1
kinnisasjale sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 624-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

12. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3a// 3c// 3d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Drenaaži- ja sademeveekanalisatsiooni torustike rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 625-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

13. Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40g)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuva autoremonditöökoja laiendamiseks juurdeehitise püstitamisega

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 626-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

14. Sotsiaaleluruumide üürilepingu tüüpvormi ja tingimuste ning Narva linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskirja kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 11
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

15. Narva Linnavalitsuse 17.08.2022 korralduse nr 585-k „Munitsipaaleluruumi Rüütli tn 2-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 627-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

16. Narva Linnavalitsuse 22.02.2017 korralduse nr 160-k „Munitsipaaleluruumi Haigla tn 11-8 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 628-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

17. Narva Linnavalitsuse 29.11.2017 korralduse nr 1170-k „Munitsipaaleluruumi aadressil A. Puškini tn 22-53 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks“ muutmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 629-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli tn 12 – 9 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 630-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

19. Munitsipaalkorteri aadressil Narva, Ancis Daumani 18-77 üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 631-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

20. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 632-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

21. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 10-91 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 633-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

22. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 6-108 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 634-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

23. Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 3-111 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 635-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

24. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks (Sõpruse tänav L1, L2)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 636-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 637-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

26. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 638-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

27. Sotsiaaleluruumi üürile andmine (J.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Sotsiaaleluruumi üürile andmine (J.P.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 639-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

28. Sotsiaaleluruumi üürile andmine (S.D)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov

Sotsiaaleluruumi üürile andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 640-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

29. Sotsiaaleluruumi üürile andmine (D. J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 641-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

30. Volitamine (E. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 642-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

31. Narva Linnavalitsuse 24.07.2019.a korralduse nr 547-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.R.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 643-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

32. Hoolduse seadmine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 644-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

33. Hoolduse seadmine N.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 645-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

34. Hoolduse seadmine N.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 646-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

35. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 647-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

36. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimäärus

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 12
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

37. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 648-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

38. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 649-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

39. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 650-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 14.09.2022

40. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Irina Smirnova

Avaliku konkursi väljakuulutamine NLAÖA direktori vaba ametikoha täitmiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 651-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

41. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 83 sotsiaaleluruumiks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 652-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

42. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 112 sotsiaaleluruumiks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 653-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

43. Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 654-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

44. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 655-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

45. Narva Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 656-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

46. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 657-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

47. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 658-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

48. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 659-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

49. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 660-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022

50. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel



Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 661-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 15.09.2022