PrindiAbi

14.12.2005 - Korraline istung1. Projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” läbiviimiseks töörühma moodustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Phare ESC 2003 Kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeemist rahastatud projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” läbiviimiseks projektiga on ettenähtud töörühm.

Töökorras.

Otsus/tulemused:
Töö korras vastu võetud 30.11.2005
Korraldus nr 1301-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

2. Projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” elluviimiseks volituse andmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Phare ESC 2003 Kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeemist rahastatud projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” läbiviimiseks Narva Linnavalitsuse vastutava allüksuse määramine.

Töökorras 5.12.2005.a.

Otsus/tulemused:
Phare ESC 2003 Kohalike omavalitsuste energiasäästu toetusskeemist rahastatud projekti “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” läbiviimiseks Narva Linnavalitsuse vastutava allüksuse määramine.
Võtta vastu korraldus nr 1303-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

3. Ilutulestike korraldamine RUF EESTI AS poolt

Esitaja: Kultuuriosakond

Töökorras vastuvõtmisele 5.12.2005

Otsus/tulemused:
Lubada AS-il RUF EESTI korraldada ilutulestik 31.12.2005 kell 19.00-19.10 ja 01.01.2006 kella 01.00-01.10.
'Võtta vastu korraldus nr 1304-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

4. Ehitise ülevaatuse komisjoni moodustamine

Esitaja: Ehitusejärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

1. Moodustada Narva Linnavalitsuse ehitisete ülevaatuse komisjon seoses Narva linna Sõudebaasi Jõe tn. 1, Narva rekonstrueerimis tööde lõpetamisega.

Otsus/tulemused:
Moodustada Narva Linnavalitsuse ehitise ülevaatuse komisjon seoses Narva linna Sõudebaasi Jõe tn. 1 rekonstrueerimis tööde lõpetamisega.

Töö korras võtta vastu korraldus nr 1305-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 6.12.2005

5. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 36A kinnistut koormava hoonestusõiguse isikliku

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Töökorras 7.12.2005

Otsus/tulemused:
Nõustuda Rahu 36A koormavale hoonestusõigusele AS Narva Elektrivõrk kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega.
Võtta vastu korraldus nr 1306-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

6. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 36B kinnistut koormava hoonestusõiguse isikulik

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Töökorras 7.12.2005

Otsus/tulemused:
Nõustuda Rahu 36b koormavale hoonestusõigusele AS Narva Elektrivõrk kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega.
Võtta vastu korraldus nr 1307-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

7. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste tn 37B kinnistut koormava hoonestusõiguse is

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Töökorras 7.12.2005

Otsus/tulemused:
Nõustuda Rahu 37b koormavale hoonestusõigusele AS Narva Elektrivõrk kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega.
Võtta vastu korraldus nr 1308-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

8. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Töö korras võtta vastu 09.12.2005 korraldus nr 1311-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

9. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Töö korras võtta vastu 09.12.2005 korraldus nr 1309-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

10. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Töö korras võtta vastu 09.12.2005 korraldus nr 1310-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

11. Narva Linnavolikogu 30.12.2004.a. määruse nr 63/48 "Narva linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muut

Esitaja: Rahandusamet

"Narva linna 2005.aasta eelarve kinnitamine" muutmine

Otsus/tulemused:
09.12.2005 töö korras läbi vaadatud ja otsustati edastada volikogusse kinnitamiseks.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

12. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1. Kulgu 5 tööstushoone laiendamiseks metalltoodete valmistamiseks
Palun vormistada töökorras

Otsus/tulemused:
Kulgu 5 tööstushoone laiendamine metalltoodete valmistamiseks.
Võtta vastu töö korras 12.12.2005 korralduse nr 1312-k.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 12.12.2005

13. Linnavara tasuta kasutusse andmine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

MTÜle Loominguline arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin Haigla 6 ruumide tasuta kasutusse andmine

Otsus/tulemused:
MTÜle Loominguline arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin Haigla 6 ruumide tasuta kasutusse andmine
Võtta vastu korraldus nr 1313-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

14. Munitsipaaleluruumi eraldamine

Esitaja: Narva Linnaelamu SA
Ettekandjad: D.Zukova

Niina Goldbergile ühetoalise korteri Kerese 8-11 andmine

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

15. Munitsipaaleluruumi üürile andmine

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Dina Zukova

Pöörduda Linnavolikogu poole korteri üürileandmise küsimuses vastavalt lisatud eelnõule.

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

16. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealistele KRISTINA HODJUK´ile, JURI HODJUK´ile toitjakaotuspensioni ja kasutama pensioni laste huvides

Otsus/tulemused:
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it vormistama Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas alaealistele KRISTINA HODJUK´ile, JURI HODJUK´ile toitjakaotuspensioni ja kasutama pensioni laste huvides
Võtta vastu korraldus nr 1314-k
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

17. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it kätte saama ilma vanema hoolitsuseta jäänud lapsele JEGOR TARAKANOV´ile isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos

Otsus/tulemused:
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it kätte saama ilma vanema hoolitsuseta jäänud lapsele JEGOR TARAKANOV´ile isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos
Võtta vastu korraldus nr 1315-k.
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

18. Volitamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t elukoht kasutama alaealiste Narva Lastekodu kasvandike KIRILL HMELEVSKI ja ANASTASSIA HMELEVSKAJA Ühispangas arveldusarvel olevat raha pärandi vormistamise notari teenuste maksmiseks üldsummas 200 krooni, st 100 krooni iga lapse kohta.

Otsus/tulemused:
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi’t elukoht kasutama alaealiste Narva Lastekodu kasvandike KIRILL HMELEVSKI ja ANASTASSIA HMELEVSKAJA Ühispangas arveldusarvel olevat raha pärandi vormistamise notari teenuste maksmiseks üldsummas 200 krooni, st 100 krooni iga lapse kohta.
Võtta vastu korraldus nr 1316-k.
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

19. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Maria Skibenko hooldajaks Niina Malõševa.

Otsus/tulemused:
Määrata pensionär Maria Skibenko hooldajaks Niina Malõševa.
Võtta vastu korraldus nr 1317-k
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

20. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Galina Vdovitšenko hooldajaks Ninel Izjumova.

Otsus/tulemused:
Määrata pensionär Galina Vdovitšenko hooldajaks Ninel Izjumova.
Võtta vastu korraldus nr 1318-k
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

21. Hoolduse seadmine

Esitaja: Aleksander Ljudvig

Määrata Viktoria Minajeva hooldajaks Alevtina Minaeva.

Otsus/tulemused:
Määrata Viktoria Minajeva hooldajaks Alevtina Minaeva.
Võtta vastu korraldus nr 1319-k
Ei avalikustata, kkuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

22. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionäri Zinaida Markova hooldajaks Serafim Markov.

Otsus/tulemused:
Määrata pensionäri Zinaida Markova hooldajaks Serafim Markov.
Võtta vastu korraldus nr 1320-k
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

23. Hoolduse seadmine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Määrata pensionär Aleksei Malõševi hooldajaks Niina Malõševa.

Otsus/tulemused:
Määrata pensionär Aleksei Malõševi hooldajaks Niina Malõševa.
Võtta vastu korraldus nr 1321-k.
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

24. Hoolduse lõpetamine

Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet

Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti 13.02.2004.a korraldusega nr. 03-210 Aleksei Malõševi üle seatud hooldust hooldaja Nikolai Malõševi poolt hooldatava isiku avalduse alusel.

Otsus/tulemused:
Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti 13.02.2004.a korraldusega nr. 03-210 Aleksei Malõševi üle seatud hooldust hooldaja Nikolai Malõševi poolt hooldatava isiku avalduse alusel.
Võtta vastu korraldus nr 1322-k
Ei avalikustata, kuna sisaldab isikuandmeid.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

25. Riigivara tasuta omandamine Narva linnale (korteriomand asukohaga Kerese 4, Narva)

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

26. Linnavara üleandmine AS Narva Vesi aktsiakapitali suurendamiseks

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Küsimuse arutamine edasi lükata.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

27. LVMA kulude üleandmine Kultuuriosakonna,Narva Paemurru Spordikooli,Kultuurimaja Rugodiv bilanssi

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1323-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

28. Töövõtulepingute kehtivuse pikendamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Ain UigaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1324-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2005

29. Kohalike tänavate ja kõnniteede ümberhindamismetoodika kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Ain UigaOtsus/tulemused:
A.Uiga ettepanekul päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

30. Linnavara tasuta võõrandamine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Küsimuse arutamine edasi lükata.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

31. Alkohoolsete jookide jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1325-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

32. Tubakatoodete jaemüük

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1326-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2005

33. Väärismetalltoodete valmistamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda FIE Aleksandr Orlov väärismetalltoodete valmistamise õiguse .
Võtta vastu korraldus nr 1327-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

34. Konkursi "Narva ettevõtja 2005" võitjate autasustamine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Dokumentidega saab enne väljakuulutamist tutvuda Linnakantseleis põhjendatud huvi korral.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1328-k.
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

35. Narva Linnavalitsuse ülesütlemine rahvusvahelisest projektist ``Via Hanseatica``

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Küsimus päevakorrast maha võetud. Järgmisel istungil uuesti arutusel.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

36. Projekti „Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine“ omafinantseeringu tagamine ja volit

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet töötab praegu välja projekti „Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine“. Projekt esitatakse detsembris 2005 Narva Linnavalitsuse nimel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Piirkondliku arengu kavandamise programmi.
Projekti kogumaksumuseks on 106 274 krooni (sealhulgas käibemaks), millest toetuse summa on 85 000 krooni ja omafinantseering 21 274 krooni (20%).

Otsus/tulemused:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet töötab praegu välja projekti „Narva bastionide arendamise kontseptsiooni koostamine“. Projekt esitatakse detsembris 2005 Narva Linnavalitsuse nimel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Piirkondliku arengu kavandamise programmi.
Projekti kogumaksumuseks on 106 274 krooni (sealhulgas käibemaks), millest toetuse summa on 85 000 krooni ja omafinantseering 21 274 krooni (20%).
Võtta vastu korraldus nr 1329-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

37. Soodustuse andmine OÜ M-NAR-i reklaami paigaldamisekd

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Anda OÜ-le M-NAR soodustust reklaami paigaldamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 1330-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

38. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005 korralduse nr 1301-k muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Töörühma koosseisu muutmine lähtub Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. korraldusest nr 1301-k, millega on antud volitus Narva linna nimel Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile ellu viima kõik projektiga Phare ESC 2003 “Narva raekoja hoone energiasäästuprojekt” nr 2003/005-026.10.03.0011 seotud tegevused. Lähtudes sellest, töörühma kooseisus on järgmised muutused:
·töörühma esimeheks saab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti direktor;
·Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti pearaamatupitaja saab liikmeks ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti pearaamatupitaja jääb välja.
Samuti esimese töörühma koosolekul (07.12.2005) oli ettepanek lülitada töörüma koosseisu Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektori Ermo Reiska (tel. 5248628), kellelt on saanud suuline nõusolek telefoni teel.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1331-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

39. Ehituslubade andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond

1.Kosmonaudi 9 elamu korteri (korter 29) rekonstrueerimiseks tööriiete kaupluseks;
2.Uusküla 12 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
3.Tiimani 14 mitteeluruumi (mitteeluruum M-1) rekonstrueerimiseks hambaarsti ruumideks;
4.Jasmiini tn. 14 / AÜ Žasmini Aiad aiamaja püstitamiseks;

Otsus/tulemused:
1.Kosmonaudi 9 elamu korteri (korter 29) rekonstrueerimiseks tööriiete kaupluseks;
2.Uusküla 12 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
3.Tiimani 14 mitteeluruumi (mitteeluruum M-1) rekonstrueerimiseks hambaarsti ruumideks;
4.Jasmiini tn. 14 / AÜ Žasmini Aiad aiamaja püstitamiseks;
Võtta vastu korraldus nr 1332-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

40. Ehitise kasutusloa andmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1333-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

41. Narva Linnavalitsuse 27.06.2005 a. korralduse nr.610-k muutmine

Esitaja: Ehitusjärelevalve osakondOtsus/tulemused:
Kinnitada Ehitise ülevaatuse komisjoni uus koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1334-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

42. Teenindusmaa määramine Narvas, Hariduse tn 15

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1335-k.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

43. Teenindusmaa määramine Narvas, Lavretsovi tn 7a

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1336-k.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

44. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tn 31

Otsus/tulemused:
Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tn 31
Võtta vastu korraldus nr 1337-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

45. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse maa piiride ja pindala kinnitamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva linn Puškini tn 29

Otsus/tulemused:
Katastriüksuse aadress: Narva linn Puškini tn 29
Võtta vastu korraldus nr 1338-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

46. Võidu tn 19 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

47. Detailplaneeringu algatamine aadressil Pähklimäe 6a

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

48. Detailplaneeringu algatamine aadresstil Tiimani tn 20

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamine.

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

49. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Suur-Aguli tn.6

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

50. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Rakvere tn.10

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

51. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet

Oru tn.40, Linda tn.7,Kosmonaudi tn.9,
Kosmonaudi tn.3-1,2

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused: Oru tn.40, Linda tn.7,Kosmonaudi tn.9,
Kosmonaudi tn.3-1,2
Võtta vastu korraldus nr 1339-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

52. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Hariduse 26-46

Otsus/tulemused:
Määrata projekteerimistingimused: Hariduse tn 26-46
Võtta vastu korraldus nr 1340-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

53. Projekteerimistingimused

Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Gerasimovi 9A

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

54. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia üldmaa

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuste piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia üldmaa

Otsus/tulemused:
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia üldmaa
Võtta vastu korraldus nr 1341-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

55. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 180

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1342-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

56. Narvas Rakvere tn 71 asuva katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Volitada Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

57. Narvas Uus põik 11 asuva katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond

Protokolliline otsus

Otsus/tulemused:
Edastada otsuse eelnõu volikogusse.
Volitada Kalju Müüri antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

58. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 11a

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1343-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

59. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Tõru tn 313

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1344-k.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

60. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Gvozdika, Saialille tn 42

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1345-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

61. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Laeva tn 221

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakondOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1346-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

62. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 3.Paemurru tn 18

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1347-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

63. Narva Linnavalitsuse 21.02.2000 korralduse 479-k muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond

Narva Linnavalitsuse 21.02.2000 korralduse 479-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 179”
preambula ja punktide 1, 2, 3, 4 muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1348-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

64. Aadressi omistamine Lavretsovi tänav 7a

Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise AmetOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1349-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

65. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja majandus Amet (ümberpaigutamine on eelarvest –1.13%)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1350-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

66. Reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet

Reservfondist vahendite eraldamine Kultuuriosakonnale

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1351-k.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

67. Kasutusse antava Narva linnavara ümberhindluse metoodilise juhendi kinnitamine

Esitaja: Linnavara- ja MajandusametOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

68. Tänava- ja turukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika AmetOtsus/tulemused:
Päevakorrast maha võetud.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005

69. AS Narva Elamuvaldus aktsiakapitali vähendamine ja põhikirja muutmine

Esitaja:
Ettekandjad: AS Narva Elamuvaldus

Korralduse eelnõu aktsiakapitali vähendamise kohta ja Linnavolikogu otsuse eelnõu põhikirja muutmise kohta.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1353-k.

Otsuse eelnõu AS Narva Elamuvaldus põhikirja muutmise kohta esitada volikogusse.
Volitada hr Andrei Savinit antud küsimust volikogus ette kandma.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 27.12.2005