PrindiAbi

09.11.2022 - Korraline istung1. Ettevõtlustoetuse taotlemiseks III taotlusvooru väljakuulutamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Ettevõtlustoetuse taotlemiseks
III taotlusvooru väljakuulutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 781-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

2. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 782-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

3. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 783-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

4. Narva Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 784-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

5. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 785-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

6. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 63 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 786-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

7. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4-65 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V.N.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 787-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 98 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S.F.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 788-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

9. Volitamine (L. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 789-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

10. Volitamine (L. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 790-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

11. Hoolduse seadmine V.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 791-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

12. Hoolduse seadmine J.L.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 792-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

13. Hoolduse seadmine V.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 793-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

14. Hoolduse seadmine G.B.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei AntonovOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 794-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

15. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

16. Koha-aadressi määramine (Linda tn 11 // Issanda Ülestõusmise kirik)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 795-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

17. Männi tn 8 ja Männi tn 8a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 796-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

18. Aiandusühistu Adonis ja Salvia liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Lõuna-Tormi kraav V2, Tormi tänav, Tormi-Tõusu kraav, Tormi-Tõusu kraav V1, Tõusu tänav, Tõusu-Vee kraav, Vee tänav, Ve

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Aiandusühistu Adonis ja Salvia liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine
(Lõuna-Tormi kraav V2, Tormi tänav, Tormi-Tõusu kraav, Tormi-Tõusu kraav V1, Tõusu tänav, Tõusu-Vee kraav, Vee tänav, Vee kraav, Vee-Näkineiu kraav, Näkineiu tänav, Näkineiu-Laeva kraav, Laeva tänav, Kudruküla oja V8, Kudruküla kraav V3)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 797-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Äkkeküla tee 12 spordihoone püstitamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 798-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 1b autode tehnoülevaatuse hoone püstitamiseks)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 799-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

21. Osakasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12, Jalgratta tee 5//Jalgratta tee L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Osakasutusloa andmine Äkkeküla tee 12 krundile rajatud ehr-koodiga 220843173 suusastaadioni välisele ringteele ning Jalgratta tee 5//Jalgratta tee L2 krundile rajatud ehr-koodiga 221370986 kõnnitee 10,7 m pikkusele lõigule

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 800-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

22. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 40)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kasutusloa andmine ümberehitatud Narva Soldino Gümnaasiumi hoone köögiruumide ventilatsioonisüsteemile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 801-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.11.2022

23. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Loomade Hoiupaik)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 802-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

24. Narvas Kreenholmi tn 25 hoones asuva spordisaali tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 803-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

25. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Uus Sild)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 804-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

26. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 805-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

27. Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

Võtta teadmiseks informatsioon Narva linna 2022.aasta eelarve täitmisest 9 kuu eest
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

28. Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 806-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

29. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 807-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

30. Narva linnaeelarvest kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuste eraldamise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada määruse eelnõu „Narva linnaeelarvest kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuste eraldamise kord“ Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

31. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 808-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022

32. Narva üldhariduskoolide ümberkorraldamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri VergunOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus
1.Esitada lisatud otsuse eelnõu „Narva üldhariduskoolide ümberkorraldamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.11.2022