PrindiAbi

23.11.2022 - Korraline istung1. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 809-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

2. Linnavara mahakandmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 810-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

3. Volitamine (N. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 811-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

4. Volitamine (P. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 812-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

5. Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 813-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

6. Volitamine (I. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 814-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

7. Narva Linnavalitsuse 09.02.2005.a korralduse nr 142-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V.Š.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 815-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

8. Hoolduse seadmine Z.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 816-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

9. Hoolduse seadmine I.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 817-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

10. Hoolduse seadmine V.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 818-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

11. Hoolduse seadmine P.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 819-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

12. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 820-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

13. Hoolduse seadmine V.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 821-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

14. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 169 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Krisiti Mürk

Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 169
sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine
(I.S.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 822-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

15. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 74 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 823-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

16. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 75 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 824-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 – 146 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S.S.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 825-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

18. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 85 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. J.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 826-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

19. Narva Linnavalitsuse 25.11.2020. a korralduse nr 817-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudtee tn 12a tootmismaale kasvuhoone rajatise püstitamine)” muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 827-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

20. Osakasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Osakasutusloa andmine ehr-koodiga 220843173 suusastaadionile OÜ ZOROASTER poolt koostatud „Äkkeküla lasketiiru kompleksi rajamine“ ehitusprojekti ning Teedeprojekt OÜ poolt koostatud „NARVA SUUSASTAADION“ ehitusprojekti kohaselt rajatud staadioni osadega, mh raudbetoonist tugimüür, sademeveekraavid ning heakorrastatud laskeala.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 828-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

21. Tee ehitusloa andmine (26. Juuli tn 5 // 26. Juuli tänav // Uusküla põik L1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Avalikult kasutatava teeületuskoha rajamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 829-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

22. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paikneva tööstushoone ehitisregistri koodiga 118004794 ümberehitamiseks kütte- ja veesüsteeemide rekonstrueerimisega.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 830-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

23. Ehitusloa andmine (Pihlaka tn 6)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Suvila ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks ja hoone (EHR kood 120851736) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 831-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

24. Kasutusloa andmine (Sepa põik 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Sepa põik 1 krundile püstitatud erihooldekodu hoonele ning hoonet teenindavatele ehitistele, mh külmaveetorustik, kanalisatsioonitorustik, sademeveekanalisatsiooni torustik, sidetrass

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 832-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

25. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tallinna mnt 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 833-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

26. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 834-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

27. Täitekorraldus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 07.10.2020 ettekirjutuse nr 1-13.2/2843/20 täitmiseks ja Narvas aadressil Pähklimäe tänav 5 (katastritunnus 51102:006:0003) ja Pähklimäe täna

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

28. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 835-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

29. Munitsipaalkorteri Hariduse tänav 28-42, Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 836-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

30. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 14-103 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine

Esitaja: Eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 837-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

31. Avaliku ürituse „Esimese advendiküünla süütamine“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 838-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

32. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 839-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

33. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 840-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022

34. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2.Võtta vastu korraldus nr 841-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 23.11.2022