PrindiAbi

07.12.2022 - Korraline istung1. Konkursi “Narva Ettevõtja 2022” tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Konkursi “Narva Ettevõtja 2022” tulemuste kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 859-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 21.12.2022

2. Korralduse "Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

09.06.2021.a korralduse nr 432-k "Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 860-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

3. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 75 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 861-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

4. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 862-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

5. Hoolduse seadmine A.P.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 863-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

6. Hoolduse seadmine L.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 864-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

7. Hoolduse seadmine A.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 865-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

8. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 866-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

9. Hoolduse seadmine N.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 867-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

10. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 868-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

11. Hoolduse seadmine A.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 869-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

12. Hoolduse seadmine T.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 870-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

13. Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva linna Ukraina kaasmaalaskond)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 871-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

14. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 872-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

15. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 873-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

16. Avaliku ürituse „Eesti Ööjooks – Narva Talv 2022“ loa taotluse rahuldamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 874-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

17. Hooneosadele aadressi määramine (2. Paemurru tn 17a-1 ja 2. Paemurru tn 17a-2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 875-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

18. Aiandusühistu LANDÕŠ liikmete ühiskasutuses oleva maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Piibelehe tn 8a, Osja tn 21a)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistu LANDÕŠ liikmete ühiskasutuses oleva maaüksuste ostueesõigusega erastamine
(Piibelehe tn 8a, Osja tn 21a)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 876-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 16, 16a, 18 eraparkla rajamine Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsusega nr 361 kehtestatud Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 877-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nõo tn 36 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 878-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

21. Ehitusloa andmine ( Elektrijaama tee 59e )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Asuvate hoonete (EHR koodid 118004825 ja 118004821) lammutamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 879-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

22. Ehitusloa andmine (Palavuse tn 32)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiamaja ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 880-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

23. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 14)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Hooajalise elamu ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 881-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

24. Ehitusloa andmine (Raekoja plats 1 // 2 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Küttegaasi A kategooria jaotustorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 882-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

25. Kasutusloa andmine (Tiigi tn 5a, Tiigi tn 5b, Tiigi tn 5c, Tiigi tn 5d, Tiigi tn 5e, Tiigi tn 5f, Tiigi tn 5h)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kasutusloa andmine Tiigi tn 5a, Tiigi tn 5b, Tiigi tn 5c, Tiigi tn 5d, Tiigi tn 5e, Tiigi tn 5f, Tiigi tn 5h krundile püstitatud päikesepargile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 883-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

26. Kasutusloa andmine (Mooni tn 9)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Mooni tn 9

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 884-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

27. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 15
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

28. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 885-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

29. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 886-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

30. Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 887-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

31. Narva Noorte Meremeeste Klubi tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 888-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

32. Narva linna munitsipaalspordikoolide õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 889-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

33. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 890-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

34. Narva Muusikakooli õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 891-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

35. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 892-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

36. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 893-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

37. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 894-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

38. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2023. aastal

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 895-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

39. Narva Noorte Meremeeste Klubi õppe- ja toitlustamistasude kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 896-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 7.12.2022

40. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 897-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.12.2022