PrindiAbi

04.01.2023 - Korraline istung1. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Töökorras 22.12.2022 korraldus nr 939-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 22.12.2022

2. Kasutusloa andmine (I. Grafovi tn 27 // Igor Grafovi tn L2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

I. Grafovi tn 27 // Igor Grafovi tn L2

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.12.2022 vastu võetud korraldus nr 940-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2022

3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D.V.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk

Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D.V.)

Otsus/tulemused:
Töökorras 28.12.2022 vastu võetud korraldus nr 941-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 28.12.2022

4. Kasutuslubade andmine (Joaoru sild 1 ja sild 2 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Joaorg, Joaoru saar

Otsus/tulemused:
Töökorras 30.12.2022 vastu võetud korraldus nr 942-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 30.12.2022

5. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035 heakskiitmine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035 heakskiitmine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035 heakskiitmise kohta Narva Linnavolikogule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

6. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu “Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine” Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise-ja finatsteenistuse juhataja direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 5.01.2023

7. Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna, Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

8. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2, Raudsilla tn 10, Kangelaste prospekt 12, A.Puškini tn 23

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 1-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 36 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (L. M.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 2-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

10. Hoolduse seadmine N.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 3-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

11. Hoolduse seadmine V.D.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 4-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

12. Hoolduse seadmine V.U.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 5-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

13. Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

14. Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 alg. DP „Narva Tööstuspargi 3. etapi DP koostamise algatamine ja KSH koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning DP menetluse ja KSH hindamise koostamise lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Edasi lükata
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

15. Tõnu tn 1 ja Tõnu tn 1a katastriüksuste liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 6-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

16. Narva Linnavalitsuse 30.03.2022. a korralduse nr 241-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmi

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 30.03.2022. a korralduse nr 241-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 7-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laastu tn 42 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 8-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paadimehe tn 19 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 9-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 36 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 10-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Süsiaugu tn 8 kinnistule päikesepaneelide rajamine Narva Linnavolikogu 06.04.2006. a otsusega nr 60 kehtestatud Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringu alusel)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 11-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

21. Narva linna omandis oleva kinnisasja 2. Jõesuu tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 2. Jõesuu tänav 23 kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 12-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

22. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (OÜ Nordlin Ehitus)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 13-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

23. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Ehitustrust)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 14-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

24. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 15-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

25. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 16-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

26. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

27. 2023.a maamaksust vabastamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

2023. a maamaksust vabastamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 17-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023

28. Narvas Rakvere tänav 22d hoones asuva ruumi üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 18-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 4.01.2023