PrindiAbi

11.01.2023 - Erakorraline istung1. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna MuruOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 19-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

2. Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova

Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna, Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja direktori ülesannetes Natalja Smelova´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

3. Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 20-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

4. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 21-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

5. Vaie Narva Linnavolikogu 27.10.2022.a otsusele nr 58 „Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Vaie Narva Linnavolikogu 27.10.2022.a otsusele nr 58 „Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine“ vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

6. Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 alg. DP „Narva Tööstuspargi 3. etapi DP koostamise algatamine ja KSH koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning DP menetluse ja KSH hindamise koostamise lõpetamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamiseks ning detailplaneeringu menetluse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

7. Narva Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 1
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

8. Narva Linnavalitsuse 31.08.2022 korraldus nr 607-k „Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 119) “ ja ehitusluba nr 2212271/20112 „Jõesuu tn 119 kinnistule üksikelamu püstitamiseks“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Jõesuu tn 119

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 22-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

9. Arvamuse andmine Narva liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse avaldamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

10. Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 23-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

11. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 24-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

12. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

13. Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat hr Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

14. Narva kultuuriorganisatsioonide toetuste eraldamise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 25-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

15. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 26-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023

16. Hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks ühtse kuutasu kehtestamata jätmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 27-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.01.2023