PrindiAbi

18.01.2023 - Korraline istung1. Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuse nr 39 „Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Töökorras 16.01.2023 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuse nr 39 „Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova´t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 16.01.2023

2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja SmelovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 28-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

3. Volitamine (I. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 29-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

4. Narva Linnavalitsuse 01.09.2021.a korralduse nr 672-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 30-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

5. Hoolduse seadmine S.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 31-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

6. Hoolduse seadmine V.F.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 32-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

7. Hoolduse seadmine A.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 33-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

8. Hoolduse seadmine V.G.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 34-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

9. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 35-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

10. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (3. Paemurru tn 5)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 36-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.Juhhanovi tn 16 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter TambuOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 37-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

12. Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 46 )

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Ühepereelamu püstitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste (piirdeaed, lehtla, tugimüür, veetoru, kanalisatsioonitoru, sademeveekanalisatsiooni toru, drenaažitoru) rajamiseks.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 38-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

13. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 81)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Kasutusloa andmine Tallinna mnt 81 krundil asuvale ümberehitatud surugaasi tankla kompleksile

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 39-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

14. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Karja tn 3 hoones 1. korrusel asuva ruumi üürile andmiseks toitlustuskoha/kohviku korraldamise eesmärgil

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 40-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

15. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Kurtide Ühing)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 41-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

16. Narva Keskraamatukogu hoones 2. korrusel asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Venemaa Kodanike Ühing)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 42-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

17. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 43-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

18. Piletihinna kehtestamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 44-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

19. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 2
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

20. Narva linna 2023.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 45-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

21. Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 46-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023

22. Ametlike teadete avaldamise koha määramine

Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar KaljusteOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 47-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 18.01.2023