PrindiAbi

01.02.2023 - Korraline istung1. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 67-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

2. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 68-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

3. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 51-85 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 69-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

4. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tn 18-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 70-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

5. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 8a-77 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 71-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

6. Munitsipaaleluruumi Kose tn 3-6 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 72-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

7. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 4-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 73-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

8. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 42-53 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 74-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

9. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 28-18 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 75-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

10. Munitsipaaleluruumi Kooli põik tn 4a-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 76-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

11. Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu määrus nr 3
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 3.02.2023

12. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 77-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

13. Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Esitada Narva Linnavolikogule otsuse eelnõu „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“.
3. Volitada Narva linnapea Katri Raiki nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

14. Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määruse nr 14 “Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus” muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapea Katri Raiki nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

15. Narva Linnavolikogu 29.08.2019 määruse nr 16 “Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus” muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnapea Katri Raiki nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

16. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik

Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotus

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 78-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

17. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ametisse nimetamine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 79-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 1.02.2023

18. Narva Linnavalitsuse 07.12.2022. a korralduse nr 877-k osaliseks vaidlustamiseks vaide läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 07.12.2022. a korralduse nr 877-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 16, 16a, 18

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Narva Linnavalitsuse 07.12.2022. a korralduse nr 877-k osalise vaidlustamise vaide läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 07.12.2022. a korralduse nr 877-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 16, 16a, 18 eraparkla rajamine Narva Linnavolikogu 04.12.2008. a otsusega nr 361 kehtestatud Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel)” osaline muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 80-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2023

19. Projekti „A.Puškini 26 üürielamu ümberehitamine” teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokollilise otsuse eelnõu:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2023

20. "Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord"

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ vastuvõtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat ette kandma antud küsimuses Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 2.02.2023