PrindiAbi

08.03.2023 - Erakorraline istung1. Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu "MTÜs Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik osalemise lõpetamine"

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „MTÜs Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik osalemise lõpetamine“ vastu võtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada linnapea Katri Raiki antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

2. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine

Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada linnapea Katri Raiki antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

3. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise
toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 138-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

4. Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 139-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

5. Konkursi „Narva Ettevõtja 2023” väljakuulutamine, konkursikomisjoni moodustamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Konkursi „Narva Ettevõtja 2023” väljakuulutamine,
konkursikomisjoni moodustamine

Otsus/tulemused:
1. Muuta korraldust vastavalt esitatud ettepanekule
2. Võtta vastu korraldus nr 140-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

6. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
1. Muuta korraldust vastavalt esitatud ettepanekule
2. Võtta vastu korraldus nr 141-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

7. Munitsipaaleluruumide üürile andmine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 142-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

8. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 143-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

9. Volitamine (V. N. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 144-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

10. Narva Linnavalitsuse 23.09.2022.a korralduse nr 669-k „Hoolduse seadmine (hooldatav I.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 145-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

11. Hoolduse seadmine M.T.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 146-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

12. Hoolduse seadmine L.V.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 147-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

13. Hoolduse seadmine N.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 148-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

14. Hoolduse seadmine J.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 149-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

15. Hoolduse seadmine O.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 150-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

16. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 151-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

17. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn. 6 - 90 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (L. I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 152-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

18. Narva Linnavolikogu 24.11.2022 määruse nr 26 „Narva linnaeelarvest kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuste eraldamise kord“ muutmine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 24.11.2022 määruse nr 26 „Narva linnaeelarvest kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuste eraldamise kord“ muutmine ” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Dmitri Verguni antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

19. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Käoke rühmades

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 153-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

20. Jalaka tn 50 ja Jalaka tn 52 kinnisasjade liitmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 154-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

21. Ehitusloa andmine (Jõesuu tänav L3 // Jõesuu tänav L4 // Väikesaare tänav)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Sademeveetorustiku rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 155-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

22. Kasutusloa andmine (Kalamarja tn 2)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Kalamarja tn 2

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 156-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

23. Teenuste hinnakirja kehtestamine projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ raames

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 157-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 8.03.2023

24. Narva Linnavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 406-k „Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuva ruumi hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova

Narva Linnavalitsuse 03.05.2017 korraldus nr 406-k „Narvas Energia tn 4 ühiselamus asuva ruumi hooldus- ja kommunaalkulude tasust vabastamine (MTÜ NARVA ÜHING LENINGRADI BLOKAADI ELANIKUD) kehtetuks tunnistamine,
Narva Linnavalitsuse 01.07.2009 korralduse nr 728-k „Narvas Energia tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Invaliidide Ühing EENAR)“ punkti 3.1. muutmine,
Narva Linnavalitsuse 30.04.2014 korralduse nr 443-k „Narvas Energia tänav 6 ühiselamus asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit)“ punkti 3.1. muutmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 158-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 9.03.2023