PrindiAbi

11.04.2023 - Korraline istung1. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 232-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

2. Ajutise komisjoni moodustamine

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 233-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

3. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2022. aastal

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2022. aastal

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 2.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

4. Projekti „Uue Narva hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse juhatajat direktori ülesannetes Maria Terebilinat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

5. Aktsiaseltsi Transservis-N 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria TerebilinaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 234-k
Dokumente: 6
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

6. Narva Linnavalitsuse 05.02.2020.a korralduse nr 83-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.Š.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 235-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

7. Hoolduse seadmine E.A.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 236-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

8. Hoolduse seadmine S.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 237-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

9. Hoolduse seadmine E.M.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 238-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 – 32 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (O.š.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk

Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 – 32 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (O.š.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 239-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 163 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V.P.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk

Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 163 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V.P.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 240-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

12. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 40 – 71 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (M.A.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk

Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 40 – 71 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (M.A.)

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 241-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

13. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk

Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 242-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

14. Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Aleksei Juhhanovi tänav Väike-Rakvere tänavaks; Arsenti Bastrakovi tänav Masina tänavaks; Igor Grafovi tänav Madise tänavaks; Mihhail Gorbatši tänav Seedri tänava

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen UuskülaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Aleksei Juhhanovi tänav Väike-Rakvere tänavaks; Arsenti Bastrakovi tänav Masina tänavaks; Igor Grafovi tänav Madise tänavaks; Mihhail Gorbatši tänav Seedri tänavaks; 26. Juuli tänav Juuli tänavaks; Partisani tänav Loome tänavaks; 1. Mai tänav Jaama tänavaks).
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

15. Ehitusloa andmine (Haigla tn 1)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Asuva haiglahoone 4. korruse ruumide osaliseks ümberehitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 243-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

16. Ehitusloa andmine (Jõesuu tn 119)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Üksikelamu ja abihoone püstitamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 244-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

17. Kasutusloa andmine ( Palli tn 7)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla

Palli tn 7

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 245-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

18. Korteriühistute toetamise korra „Uus elu sinu hoovile“ vormide kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 246-k
Dokumente: 10
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

19. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (1/4 mõtteline osa korteriomandist aadressil Narva linn, Tallinna mnt 58-74)

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 247-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

20. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Rahu tänav 41b, 61, 41a, 41, Rahu tänav L6, Kangelaste prospekt 43a, 39a, Kangelaste prospekt L4, L3, Kangelaste põik koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 248-k
Dokumente: 22
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

21. Sundvalduse seadmine A.Puškini tn 3 kinnisasjale AS-i Gaasivõrk kasuks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 249-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

22. Narva Linnavalitsuse 01.02.2023 korralduse nr 70-k „Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tn 18-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 250-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

23. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 46-53 Narvas otsustuskorras võõrandamine

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 251-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

24. Narvas Lääne tn L2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Riigi Kinnisvara AS)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 252-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

25. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Kreenholmi tn 25 hoones asuva spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Narva linna Ukraina Kaasmaalaskond)

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 253-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

26. Muudatustaotlus Narva linna 2023. aasta I lisaeelarvele (I muutmine)

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena GolubevaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult muudatuste vastuvõtmist Narva linna 2023. aasta I lisaeelarvele (I muutmine).

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
Dokumente: 1
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023

27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 254-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 11.04.2023