PrindiAbi

19.04.2023 - Erakorraline istung1. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina

Sihtasutuse Narva Linnaelamu
nõukogu liikmete tagasikutsumine,
uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine

Otsus/tulemused:
Töökorras 14.04.2023 vastu võetud korraldus nr 255-k


Katri Raik taandas end antud küsimuse otsustamisest.
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 17.04.2023

2. Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Kristi Mürki kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

3. Narva Linnavalitsuse 27.05.2020.a korralduse nr 347-k „Hoolduse seadmine (hooldatav R.U.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 256-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

4. Narva Linnavalitsuse 10.11.2021.a korralduse nr 926-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.K.)“ kehtetuks tunnistamine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 257-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

5. Hoolduse seadmine A.S.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 258-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

6. Hoolduse seadmine N.R.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 259-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

7. Hoolduse seadmine V.K.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 260-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

8. Hoolduse seadmine G.Ž.

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 261-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 101 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (M. I.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 262-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 58 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (D. R.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 263-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

11. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 32 - 81 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. K.)

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 264-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

12. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine

Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi MürkOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 265-k
Dokumente: ..
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

13. Kinnistu asukohaga Raudsilla 1, Narva, 09.06.2016 tagasiostuõigusega müügilepingust tulenevate investeerimiskohustuste tähtaegade pikendamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 266-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

14. Nõusoleku andmine Narvas Jõe tn 1, 1. Jõe tn 17 asuvate kinnistute äralõigete avalikes huvides omandamise menetluse algatamiseks

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja ŠibalovaOtsus/tulemused:
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Nõusoleku andmine Narvas Jõe tn 1, 1. Jõe tn 17 asuvate kinnistute äralõigete avalikes huvides omandamise menetluse algatamiseks“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Natalja Šibalovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

15. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. ŠibalovaOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 267-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

16. Narva linnas Elektrijaama tee 59 kinnistul põlevkivituha katsetehase rajamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 268-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

17. Kohanime määramine (Vana-Rakvere tänav) ja Rakvere tänava liikluspinna ruumikuju muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 269-k
Dokumente: 8
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

18. Koha-aadresside määramine (Vana-Rakvere tänava maaüksused)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 270-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

19. Kreenholmi 60 projekteerimistingimuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie EnnoOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 271-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

20. Projekteerimistingimuste kinnitamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Aiandusühistute Punane Moon, Vesna, Višnja, Ikrinka, Tervis Plus, Kiire Laine, Gvozdika, Adonis ja Salvia, Oktoober, Elektron, Rjabinka ja Düün territooriumile ning Narva metskond 36, Suvilate tee L2, Surju, Tareti, Lageda ja Andrejevi krundile passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine.

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 272-k
Dokumente: 7
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

21. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 21a// Kreenholmi tänav L4// Narva raudteejaam// Oru tn 2b// Oru tänav L1// Raudtee tn 17a// Raudtee tänav L3// L4// L5// Võidu park)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Tänava ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (sademeveetorustiku ja piirdeaia) rajamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 273-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

22. Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 17)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Paadislipi ja kai laiendamiseks

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 274-k
Dokumente: 5
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

23. Kasutusloa andmine (Varsakabja tn 12)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Varsakabja tn 12

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 275-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

24. Kasutusloa andmine (Nõo tn 56)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno

Nõo tn 56

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 276-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

25. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Cipollino direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa DegelOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 277-k
Dokumente: 3
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

26. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva

Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine

Otsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 278-k
Dokumente: 2
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023

27. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vaba ametikoha täitmiseks

Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri RaikOtsus/tulemused:
Võtta vastu korraldus nr 279-k
Dokumente: 4
Kommentaare: ..
Kooskõlastusi: ..

Muudetud: 19.04.2023